I udbytte får du:

 • en professionel mødefacilitator, der ved, hvad han taler om
 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
Pris 12.995 kr. ekskl. moms

Netværksfacilitator

Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

Udbytte af medlemskab

I denne netværksgruppe får du sparring med andre ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv, og du får værktøjerne til at tænke og skabe agilt og blive en bedre leder.

Eksempler på konkrete udfordringer, du kan få sparring på:

 • Hvordan du får dit team til at levere det rigtige produkt mest effektivt og skabe større værdi
 • Hvordan du skaber et transparent og motiverende miljø for dit team
 • Hvordan du kan anvende agile rammeværk som f.eks. SAFe og DAD til skalering af agile praktikker fra projekt- til organisationsniveau
 • Hvordan transformationen til agil organisering kan lykkes
 • Hvad der skal til, for at få agil projektledelse til at virke i stor skala
 • Retrospectives - Hvordan du får et succesfuldt retrospektiv
 • Agile Portfolio Management
 • Hvilke samarbejdsværktøjer skal du vælge til opgavestyring og backloggen?
 • Hvordan du tager de rigtige beslutninger i forhold til et givent projekt og virksomhedens målsætning

Netværksgruppen henvender sig til

Agile projektledere, projektchefer, udviklingschefer, Scrum Masters, Agile Coaches, Trainers og eksterne IT-konsulenter, der har rollen som agil leder. Du kan være ny i rollen som agil leder eller have mangeårig erfaring. Vigtigst er, at du ønsker at dele dine erfaringer, få adgang til en masse viden og blive klogere på eget felt og de udfordringer, du sidder med.

Datoer for møder

 • Tirsdag 14. november 2017 kl. 10.00-20.00
  Dagens tema: Kick Off og Virksomhedens agile tranformationsproces 
  Sted: IT People Denmark, Naverland 2, 15 sal. 2600 Glostrup
 • ​Tirsdag 16. januar 2018 kl. 9.00-15.00
  Dagens tema: Estimering & PI: Alignment
  Sted: FDC, Lautrupvang 3A, 2750 Ballerup
 • ​Torsdag 15. marts 2018 kl. 9.00-15.00
  Dagens tema: Relation ml. product owner / scrum master & relation ml. product manager / scrum teams & ledelse i agile organisationer
  Sted: Nordea, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup
 • Onsdag 20. juni 2018 kl. 9.00-15.00
  Dagens tema: Offshore ressourcer
  Sted: KMD, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup
 • Tirsdag 4. september 2018 kl. 9.00-15.00
  Dagens tema: Arbejdsglæde - motivation og inspiration
  Sted: Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup
 • Torsdag 22. november 2018 kl. 9.00-15.00 
  Dagens tema: Business Case: ROI – Agile metoder - konkret udbytte og værdi
  Sted: Seas-nve A.M.B.A., Energivej 33, 4690 Haslev

Jeg har fået både god sparring og gode værktøjer. God sparring ved at møde andre ledere med andre historier og udfordringer end mine egne. Gode værktøjer fordi der har været en yderst kompetent facilitator. Samt ikke mindst et rum til refleksion, som er nødvendigt for at kunne udvikle sit personlige ledelsesrum klædt på til at klare min rolle som leder.

Anders Møldrup, Teamleder, Dansk Biblioteks Center.

Konceptet for netværksgrupper

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der ved, hvad han laver. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

Praktisk information

 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 10.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget). 
 • Alle netværksgrupper holder 5 årlige møder (inkl. Kick Off-dag).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 incl. frokost eller middag (valgfri deltagelse).
 • Der er mulighed for at få en sparringspartner mellem møderne.
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.

Kick-off

Det første møde forløber over en hel arbejdsdag, hvor deltagerne både bliver udfordret individuelt og rystet sammen som gruppe. Hermed dannes en tryghed i netværksgruppen, og deltagerne bindes sammen i mindre grupper.

Dagen afsluttes med en hyggelig netværksmiddag.


God intro til gruppen og IT People Denmark. God intro til medlemmerne med dybdegående diskussioner om forskellige problemstillinger. God refleksion over problemstillinger. Dejligt, at der er tid til at gå i dybden, og at alle kan blive hørt, ved mindre grupper kan man ikke gemme sig. Super udbytte og super sparring. Fedt, at vi har fælles udfordringer.

Chang Thomsen, Senior Manager, PMO, Solar A/S.

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.

Forventninger til netværksgruppens medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.