I udbytte får du

 • en professionel mødefacilitator, der brænder for facilitering
 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
Pris: 10.995 kr. ekskl. moms

Netværksfacilitator

Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

Udbytte af medlemskab

Møderne vil være som et udviklingslaboratorium for dig, da set-up'et i gruppen vil minde om en workshop, hvor gruppens medlemmer kommer med problemstillinger, som herefter diskuteres i mindre grupper, og hvor der vil blive givet en løsning på det konkrete problem. Du vil få nye input og nye metoder med hjem til brug i din virksomhed efterfølgende, og du vil få en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i din virksomhed og styrke dine evner til at træffe beslutninger ud fra et IT-relateret beslutningsgrundlag.

Eksempler på konkrete fokusområder:

 • Udnyttelse af fremtidens teknologier, eksempelvis Cloud- og mobilløsninger
 • Udfordringer og gevinster ved fremtidens IT
 • EU-forordningen om dataloven – Hvad får den af betydning for dig?
 • Hvordan får man ting til at ske på et begrænset budget og med få ressourcer?
 • Hvordan kan du bruge praktikker fra større virksomheder og anerkendt best practice (nedskalering)?
 • Outsourcing - I hvilket omfang kan og skal det udnyttes?

Netværksgruppen henvender sig til

IT-chefer, IT-ansvarlige, teknisk ansvarlige, CTO, IT administrator og afdelingsledere i virksomheder med ansvar for 0-5 ansatte i afdelingen, eller der sidder alene med det tekniske ansvar, eller som er i en vækstvirksomhed..

Datoer for møder

 • ​Kick Off - Onsdag 1. november 2017 kl. 10.00-20.00
 • Agenda: Kick Off og Workshop i GDPR
  Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst 
 • Torsdag 18. januar 2018 kl. 10.00-16.00
  Sted: TBA
 • Torsdag 8. marts 2018 kl. 10.00-16.00
  Sted: TBA
 • Tirsdag 29. maj 2018 kl. 10.00-16.00
  Sted: TBA
 • Onsdag 12. september 2018 kl. 10.00-16.00
  Sted: TBA
 • Onsdag 21. november 2018 kl. 10.00-16.00
  Sted: TBA

Jeg er utrolig begejstret for ledelsesnetværket og min gruppe. Når jeg deltager har jeg altid fået ny energi og inspiration med hjem.

Arne Burlund, IT Chef, Idealcombi

Konceptet for netværksgruppen

I dette sound board er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra mødeleder og deltagerne selv. Fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer, hvor deltagerne modtager sparring og gode råd fra mødelederen, der ved, hvad han taler om, og ligesindede fra andre organisationer. Som deltager får du herved mulighed for at få friske øjne på daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Tilsammen skaber dette et stærkt fagligt netværk.

Praktisk information

 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 10.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • Alle netværksgrupper holder 5 årlige møder (inkl. Kick Off-dag).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 og efterfølges af en frokost (valgfri deltagelse).
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.

Mere information om hvordan den enkelte netværksgruppe fungerer, får du i velkomstbrevet efter indmeldelse.

Kick-off

Det første møde forløber over en hel arbejdsdag, hvor deltagerne både bliver udfordret individuelt og rystet sammen som gruppe. Hermed dannes en tryghed i netværksgruppen, og deltagerne bindes sammen i mindre grupper.

Dagen afsluttes med en hyggelig netværksmiddag.


En god og inspirerende dag med åben dialog og input. God balance mellem jobmæssige udfordringer og personerne bag facaden. Virker godt med folk fra forskellige stillinger.

Søren Christensen, Group IT Manager, Færch Plast A/S

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.

Forventninger til netværksgruppens medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.