IT Chef/ -Ansvarlig 2.0 - Øst

Image

I udbytte får du

 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • en professionel mødefacilitator, der brænder for det han laver

Tilmeld

Pris: 10.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE
 
 
 

Udbytte af medlemskab

Møderne vil være som et udviklingslaboratorium for dig, da set-up'et i gruppen vil minde om en workshop, hvor gruppens medlemmer kommer med problemstillinger, som herefter diskuteres i mindre grupper, og hvor der vil blive givet en løsning på det konkrete problem. Du vil få nye input og nye metoder med hjem til brug i din virksomhed efterfølgende, og du vil få en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i din virksomhed og styrke dine evner til at træffe beslutninger ud fra et IT-relateret beslutningsgrundlag.

Eksempler på konkrete fokusområder:

 • Udnyttelse af fremtidens teknologier, eksempelvis Cloud- og mobilløsninger
 • Udfordringer og gevinster ved fremtidens IT
 • EU-forordningen om dataloven – Hvad får den af betydning for dig?
 • Hvordan får man ting til at ske på et begrænset budget og med få ressourcer?
 • Hvordan kan du bruge praktikker fra større virksomheder og anerkendt best practice (nedskalering)?
 • Outsourcing - I hvilket omfang kan og skal det udnyttes?

 

Netværksgruppen henvender sig til

IT-chefer, IT-ansvarlige, teknisk ansvarlige, CTO, IT administratorer og teamledere, eller du sidder alene med det tekniske ansvar, eller som ny leder i en vækstvirksomhed.
 

Datoer for møder

 • Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 10.00-16.00
 • Sted: Catering Danmark A/S, C.F Tietgens Boulevard 30b, 5220 Odense SØ
  Cases: 
  Machine learning
  Digital kultur i organisationen
  + status/sparring på vores GDPR projekter

 • Onsdag 21. november 2018 kl. 10.00-16.00
 • Sted: Lokal Forsikring G/S, Holsted Park 15, 4700 Næstved

 • Onsdag 20. februar 2019 kl. 10.00-16.00

 • Tirsdag 02. april 2019 kl. 10.00-16.00

 • Torsdag 6. juni 2019 kl. 10.00-16.00

 • Onsdag 11. september 2019 kl. 10.00-16.00

 • Torsdag 14. november 2019 kl. 10.00-16.00

 
Det var godt med en god icebreaker øvelse til at starte med…jeg var sådan lidt et andet sted, tænkte på katten, der havde kastet op hertil morgen. Her var jeg tvunget til at komme med noget positivt og det skabte altsammen, en god stemning ret hurtigt. Vi har fået etableret det fortrolige rum i gruppen, som er hele fundamentet for at få noget ud af netværket.” Maria Skjærven, IT-Chef, Forsikringsakadamiet

Konceptet for netværksgruppen

I dette sound board er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra mødeleder og deltagerne selv. Fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer, hvor deltagerne modtager sparring og gode råd fra mødelederen, der ved, hvad han taler om, og ligesindede fra andre organisationer. Som deltager får du herved mulighed for at få friske øjne på daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum. Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Tilsammen skaber dette et stærkt fagligt netværk.

 

Praktisk information


 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 10.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • Alle netværksgrupper holder 5 årlige møder (inkl. Kick Off-dag).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 og efterfølges af en frokost (valgfri deltagelse).
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.

Mere information om hvordan den enkelte netværksgruppe fungerer, får du i velkomstbrevet efter indmeldelse.


Kick-off


Det første møde forløber over en hel arbejdsdag, hvor deltagerne både bliver udfordret individuelt og rystet sammen som gruppe. Hermed dannes en tryghed i netværksgruppen, og deltagerne bindes sammen i mindre grupper.
Dagen afsluttes med en hyggelig netværksmiddag.

Det var godt, jeg mødte en masse forskellige mennesker fra forskellige virksomheder fra forskellige grundlag til de her ting. Det var hurtigt, lærerigt. Jeg synes allerede nu, at man kan fornemme at vi spiller meget godt sammen, selvom vi kommer fra forskellige niveauer.”

”[Uffe] var god til at få samlet os og få blødt os op. God til at skabe god stemningen og humor omkring øvelserne, så der blev løsnet op, så vi gik til øvelser med god energi og et smil på læben” Daniel Struer, Director, Bluecyb ApS

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.
 

Forventninger til netværksgruppens medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet. Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere. Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.
 

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.