Motivation og læring - Øst

Image

"Vi lærer noget nyt, når vi er motiverede og skal bruge det, vi lærer til noget konkret og aktuelt og har samtidig den nødvendige grad af udfordring og støtte". 
​ – Hvordan opnås dette i praksis?​

Det er det, vi arbejder med i denne netværksgruppe, hvor vi tager fat i analoge og digitale læringsprocesser, fx klasserumslæring/moderne involveringsformer, e-læring/mobillæring, on-the-job-training, læring i netværk, formel/uformel læring, obligatorisk/frivillig uddannelse, spilbaseret læring,  og meget andet. 

Transfer er naturligvis den røde tråd i alt det, vi beskæftiger os med.

Udbytte

Gennem erfaringsudveksling og sparring i gruppen får du inspiration til, hvordan du løser dine opgaver på nye måder, helt praktisk og konkret. Vi skiftes til at komme med bud på trends og bedst praksis inden for læring og med eksempler.

Målgruppe

Alle, som arbejder med læring. Dig, som gerne vil udvikle ideer, have praktiske værktøjer og sparring med ligesindede. 

Form

Hvert netværksmøde tager afsæt i et tema, som vi selv har valgt. Møderne er baseret på vores egne bidrag. Vi skiftes til at være på med egne cases og udfordringer og vi afprøver konkrete metoder og dialogøvelser, der egner sig til læringsprocesser – analoge såvel som digitale.

Vi mødes 5-6 gange årligt. Mødetidspunkterne fastlægges for et år af gangen. Møderne afholdes i København på skift hos deltagerne.

Medlemmer af gruppen kommer fra en blanding af offentligt/privat regi og store/små virksomheder.

Medlemmer

I gruppen er der medlemmer fra følgende virksomheder:

  • AZENA
  • DONG Energy - IT
  • DONG Energy - Wind Power
  • Hovedstadens Ord​blindeskole
  • Novo Nordisk
  • Novozymes A/S
  • Skatteankestyrelsen
  • Viatopia
VidenDanmark

Tilmeld

Pris: 10.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE

Facilitator

Image
Line Holst Jensen
Line har de sidste 15 år arbejdet med design og faciliterering af synkrone analoge og digitale læringsprocesser, og udvikling af praktiske metoder til samme. Erfaringsgrundlaget spænder fra danske private virksomheder og offentlige institutioner til store, videnstunge globale virksomheder. Eksempelvis har Line undervist mange statslige organisationer i afholdelse af effektive webinarer og Væksthus Hovedstadens undervisere i afholdelse af analoge kurser.