’Bang for the buck’ kombineret med et holistisk overblik

Effektivisering og optimering af mennesker, processer, produkter og virksomheder, det er helt sikkert discipliner, som mange it-arkitekter behersker til fulde. Og dog. For hvis effektiviseringerne og optimeringerne ikke er kommunikeret ud i organisationen og til de berørte mennesker, er deres effekt i bedste fald kort og i værste fald negativ.
”I min optik er en god og dygtig it-arkitekt også ham eller hende med et mere holistisk og bredere blik ind over andre enheder i virksomheden. Den dygtige it-arkitekt har overblikket, så områderne spiller bedst muligt sammen,” konstaterer Jan Svarrer Sølvsten.
Og lige netop her bliver it-arkitektur interessant. Særligt når virksomhedens ejere eller bestyrelse kræver besparelser i form af effektiviseringer, ser vi ofte større virksomheder gå i silo-tænkning. Hver enkelt afdeling har en vision og en mission – ofte er den ikke autoriseret – og den forfølger de. Tilbage sidder hver enkel afdeling og arbejder intenst på at kunne opfylde kravene. Og går det rigtig galt, går der politik i det!

Her er det så, at it-arkitekten, vel at mærke den kompetente, kan komme på banen!

It-arkitekter er nogle af de vigtigste mennesker i forhold til at skabe sammenhængskraft i organisationen. De har overblikket over deres egne og mange af forretningens andre elementer. Og den dygtige it-arkitekt kommunikerer på tværs af kompetence- og forretningsområder, og måske endda imod politisk styrede beslutninger, der ikke giver den bedste løsning.

Politiske stjerner på skulderpuderne

”Nogle med politiske stjerner trykker en agenda igennem. Måske er der nogle investorer, ledere eller kunder, der skal behages og siges ’ja’ til. Og det er fint nok – til en vis grænse,” slår Jan Svarrer Sølvsten fast og fortsætter. ”For ofte ved vi jo som it-arkitekter lige nøjagtigt hvor og hvornår en sådan beslutning giver bagslag.”

”Det er en svær balancegang, som nok kræver lidt år på bagen at kunne og turde mestre,” uddyber Jan Svarrer Sølvsten og fortsætter. ”Det er vigtigt at kunne kommunikere ’the bigger picture’ til mange forskellige stakeholders, og du kan være sikker på, at der blandt dem gemmer sig en primadonna eller to.”
Image
Cloud, SAN, storage, virtualisering samt andre hardcore infrastrukturområder er Jans indsatsområder. De seneste år har kommunikation og betydningen af de mere bløde værdier fået større og større betydning for Jan.Selv ser Jan sig som en hybrid af teknik og et helikopterblik. Dette kom særligt til udtryk i de år, Jan var selvstændig. Her gik det for alvor op for ham, hvad ’it-arkitektur på tværs’ betyder – nemlig, at hardware og software og betydningen heraf kommunikeret til de mennesker, der skal bruge det, og at formidlingen sker på en sådan måde, at den bliver forstået og accepteret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *