It-arkitektur i et mega-projekt

Femern-forbindelsen er på alle måder et projekt, der går på tværs. På tværs af landegrænser, standarder, normer og regler. Men det er også et projekt, der rækker på tværs i it-verdenen.

Peter Henningsen, der er Systemarkitekt i bygherreselskabet Femern A/S, opererer i feltet mellem traditionel it-arkitektur og industriel it-arkitektur, der typisk har nogle andre prioriteter. Femern-forbindelsen trækker både på den industrielle tilgang, hvor fjernt placeret udstyr skal overvåges og styres, robust hardware og på den traditionelle it, hvor fokus er mere på softwareudvikling, forretningslogik og stamdata.

”Tunnelbyggeriet indeholder også et IT-projekt”, forklarer Peter Henningsen og fortsætter: ”Vi arbejder med at implementere en lagdelt og service-orienteret arkitektur, hvor forretningslogik og stamdata for alle systemer er placeret centralt på en robust IT-platform. Denne arkitektur står lidt i kontrast til traditionel industriel it, der ofte er mere decentral og proprietær. Vi kobler det bedste fra traditionel og industriel it”.

Enormt stort projekt – sammenhængen skal skabes og sikkerheden garanteres

Selve tunnelen, hvor den fysiske trafik skal afvikles, indeholder en masse mekaniske og elektriske installationer, der understøtter sikkerhed, tryghed og overvågning. Og med minimal bemanding i kontrolrummet, skal trafikken kunne afvikles sikkert og uden problemer. Det kræver, at it-arkitekturen er gennemtænkt, og der er valgt de bedste løsninger og den bedste kvalitet.

”For os betyder det, at vi allerede nu, inden vi har bygget noget tunnel overhovedet, er i gang med at overveje, hvordan vi minimere vedligeholdelsesarbejde inde i selve tunnelen, ” fortæller Peter Henningsen.

Selvom projektet er dansk, så skal det kunne ’tale’ med Tyskland. Der er love og regler, der skal overholdes. Der er kultur og normer, der skal tages hensyn til. Og frem for alt skal samarbejdet sikres, så en tur gennem Femern-forbindelsen er sikker.

”I teamet for Elektriske og Mekaniske installationer har vi ansvaret for sikker afvikling af trafikken i Femern-tunnelen og at forbindelsen kan drives økonomisk og effektivt”, siger Peter Henningsen, og konstaterer afslutningsvist: ” Faktisk, så er vi lykkedes, når tunnelen står færdig og du som bruger føler dig vel orienteret af informationssystemerne og tryg med sikkerhedssystemerne, men i øvrigt ikke tænker på hvordan styresystemet fungere, helt som de fleste har det med deres computer i daglig dagen.”

Image
Peter Henningsen har gennem sit udviklingsarbejde med kommunikationssystemet SINE indgående kendskab til missionskritiske systemer (brand og politi), og har dermed stor viden om kritisk infrastruktur.

Peter brænder for at anskueliggøre, at moderne tunnelinfrastruktur også er it – og at man inden for dette område kan drage stor nytte af at arbejde med en moderne it-arkitektur.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *