Agile metoder i en PRINCE2-verden

Mange virksomheder anvender PRINCE2 som projektmodel, men flere og flere ønsker også at høste gevinster af de agile metoder.

Der kan være udfordringer, når man vil forene Scrum med den eksisterende PRINCE2-verden, men tingene kan sagtens sameksistere og med en pragmatisk tilgang til sagerne kan de to verdener sagtens forenes og bidrage til bedre projekter uden der gives afkald på styring, mener Rasmus Espholm.

Faktisk er det Rasmus’ erfaring at de agile metoder styrker PRINCE2 – eksempelvis i forhold til rapportering, men det er vigtigt, at man tager udgangspunkt i produktionsapparatet og ikke låser sig fast i alle detaljer af en projektmodel, som ikke nødvendigvis giver værdi.

Man kan have glæde af som udgangspunkt at overveje, hvilke data man ønsker produktionsapparatet (Scrum) skal levere til rapporteringsapparatet (PRINCE2), så man undgår at diskutere det undervejs i projektet.

“Det kan blive enklere, mindre tidskrævende og give et bedre overblik af projektet, hvis man fokuserer på de værdiskabende elementer og koncentrere sig om dem, frem for slavisk at følge en model.”

Derudover bør man også overveje om den agile verdens produktfokus ikke er mere væsentligt end PRINCE2-verdens projektfokus, siger Rasmus. I sidste ende handler det jo som regel om at udvikle et produkt som skal leve i meget længere tid end projektet.

“Overskridelse af projektrammer betyder intet i længden, hvis produktet ikke skaber værdi eller giver succes som slutresultat.”

Hvad skal jeg høre om i dit oplæg?

“I dette oplæg vil du høre om nogle praktiske erfaringer i forhold til agilitet i en PRINCE2-verden, og hvad der egentligt kan være vigtigt at fokusere på.”


Læs om eventet her!

Rasmus Espholm

Rasmus Espholm, er områdeleder i koncern-it på Københavns Universitet. Han har arbejdet som projektleder, programleder og IT-arkitekt i og med den offentlige sektor. Han er uddannet cand. it. i softwareudvikling fra ITU og har de senere år været stor tilhænger af Scrum og agilt samarbejde.

Rasmus arbejder til dagligt med ledelse, planlægning, IT-strategi og implementering, IT-arkitektur og Business-IT alignment.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *