Den praktiske tilgang til IT Governance

Den praktiske tilgang til IT Governance. 

Anne har en praktisk tilgang til emnet om IT Governance. For en ting er teorien – IT Governace er jo meget akademisk – og ofte har man sit rammeværk og sine metoder, men ingen af dem siger egentlig, hvad du skal gøre. ”Du skal lægge det i kasser”. Jo, men hvordan får jeg overhovedet indhentet informationen? Hvad gør jeg?

Så Anne vil i sit oplæg gribe det praktisk an og fokusere på, hvad hun selv har været igennem i forbindelse med sit jobskifte til DSV, hvor hun håndterer en nyoprettet funktion.

Der var ikke meget, der var på plads ift. min jobfunktion, da jeg startede i virksomheden. Der var noget rundt omkring i siloer, men der var ikke noget samlet og en fast standard at arbejde efter, så det handlede for mig meget om at få alt samlet og danne mig et overblik.

Anne startede i oktober, og hun kunne ikke finde der, hvor der stod ”Sådan gør du”, så hun skulle finde ud af, hvordan hun skulle gribe det hele an.

Og så skal man tilpasse sig den måde, virksomheden er bygget op på. Så den approach jeg valgte, synes jeg, virkede rigtig godt.

Anne vil i sit oplæg komme ind på, hvilke metoder hun anvendte, og hvad der fungerede.

Hun tog bl.a. fat i en modenhedsmodel, og brød den ned i forskellige niveauer, så den var mere pragmatisk, og så analyserede hun virksomheden for at få et indblik i, hvor den var. Så bad hun CIO’en og sin direktør om at gå analysen igennem og komme frem til, hvor de som virksomhed gerne ville være.

Så vi gik det hele igennem sammen og kom frem til, hvad der var realistisk. På baggrund af dette gik jeg så videre og fandt ud af, hvilke initiativer jeg skulle have gang i, for at det skulle lykkes.

Så det var en pragmatisk tilgang og meget hands-on, men det var nødvendigt for at finde ud af, hvor virksomheden stod, mener Anne.

I forhold til at kommunikere ud til den øvrige virksomhed, så har hun valgt en anderledes kommunikationsmetode. Hun har været på kursus i grafisk facilitering. Så nu sidder hun og laver tegninger af det, hun vil fortælle.

Der er et meget akademisk sprog i IT Governance, og det har jeg haft nogle udfordringer med, da denne virksomhed jo i grunden ikke er så akademiker-tung. Så jeg skulle på sin vis nulstille mit sprog, og det er altså en svær øvelse.

Vi har forskellige referencerammer, når det kommer til sprog, men når det kommer til tegninger, så kan vi alle relatere og se, hvad det er. Når man bruger ord, så er der alle mulige forskellige tolkninger.

Så min chef har støttet mig i det her, og det har vist sig, at det har været den helt rigtige metode at bruge.

 

Læs mere om arrangementet her!

Image

Anne Holmbæck, Senior Specialist, IT Governance & EA, DSV – Global Transport and Logistics
Anne har arbejdet som Specialist med fokusområder i Governance, Enterprise Architecture, Process Optimization, Business Development, Change Management og innovation i en del år efterhånden og arbejder desuden som censor på IT Universitetet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.