Hvordan man anvender alle aspekter af Scrum for at få det optimale udbytte

Virksomheder får ikke det optimale udbytte af Scrum, da de ikke anvender alle aspekter af metoden. Det er ærgerligt, synes Mads Michelsen, da der er en gevinst ved at anvende alle elementer af Scrum og gøre det på den rigtige måde.

Der er store fordele ved at anvende Scrum: der defineres faste processer, og der vises definerede arbejdsgange i forbindelse med udviklingen af det enkelte projekt. Der sker en løbende evaluering efter hvert sprint, hvilket er rigtig givende for projektet. Der er sprints af en varighed på 2-4 uger, og opfølgning og evaluering er allerede defineret i processen, og interessenter (produktejer, kunder osv.) er med i udviklingsfasen og har mulighed for at komme med ændringer og kommentarer. Det gør hele processen enormt fleksibel, hvilket er en af de største fordele ved Scrum.

Men virksomheder udelader vigtige aspekter i anvendelsen af Scrum og får derfor ikke det fulde udbytte. I bund og grund anvender man kun de enkelte aspekter i Scrum. Der er nogle elementer, som man ikke fokuserer på, f.eks. print review. Man glemmer, at det faktisk er en vigtig del af metoden.

Derudover glemmer man at se på det retrospektive og fokusere på, hvad man kan gøre bedre fremad. Efter hver sprint laver teamet et Agile Retrospective, hvor der reflekteres over, hvad der gik godt og hvad der kan gøres bedre til næste iteration. Dette er et vigtigt og kritisk aspekt af at anvende Scrum, og virksomheder bør ikke udelade dette.

Læs mere om arrangementet her!

Mads Michelsen

Mads Michelsen, er Line Manager i vand- og fjernvarmemåler software-afdelingen hos Kamstrup A/S. Hans rolle dækker flere områder, og han har personaleansvar for 6 mand, er Teamleder/Scrum Master for et team på 5 mand og er samtidig projektleder for et Ukrainsk team på 4 mand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *