Opmærksomhed skal skabes og gives

Kun dem, der kan skabe den rette og ikke mindst største opmærksomhed, får de anerkendende og økonomiske livgivende klik, som alle ønsker. Men det sikre kriterium ​for, at opmærksomheden er til stede, er dialog – når man mødes.

Af Inger Toft Thiersen

Er vi opmærksomme, når vi er tilstede? Eller er vi tilstede, fordi nogen har gjort os opmærksomme?

“Undskyld, må jeg forstyrre lidt? Jeg vil gerne have din opmærksomhed et øjeblik”. En høfligt og korrekt tilgang til, hvordan man kan fange et medmenneskes opmærksomhed. Med sikkerhed også en måde, man aldrig vil får opmærksomhed på i et samfund, der til overflod bombarderes med selviscenesatte kendis-politikere, mediefolk og andet godtfolk.

In​​formation og nyheder
For information​erne og nyheder flyver om ørerne på os, og vi har ofte svært ved at skelne mellem sandheder og løgne. Det mest veldokumenterede faktum kan forsvinde i strømmen af hele og halve sandheder. Hele Verden vil have vores opmærksomhed og vi vil gerne give Verden opmærksomhed.

Ifølge filosoffen Mads Vestergaard (KU), vil mængden af nyheder og informationer – sande såvel som falske – medføre, at kun dem, der kan skabe den rette og ikke mindst største opmærksomhed, får de anerkendende og økonomiske livgivende klik, som alle ønsker. Et problem for demokratiet, et problem for videnskaben og et problem for sandheden.

Hvem vil have opmærksomhed?
De fleste vil nok tro, at det alene er den opmærksomhedssøgende – sælgeren, politikeren, medieguruen eller forskeren, der optrapper dette behov for mere neon, mere flash og flere klik. Og de har også en stor del af æren for den opmærksomhedslarm, der findes. Men når man har fået andres opmærksomhed, så er det lige så vigtigt, at man er opmærksom på dem, der giver en både tid og klik. Opmærksomheden går to veje. Derfor er netværksgrupper, hvor der udveksles viden og erfaring så givtige. For her skal giver og modtager se hinanden i øjnene. Modsat videndeling på nettet eller via andre medier og platforme, så har tilstedeværelsen i det samme mødelokale den påvirkning på os, at vi alle er opmærksomme.

Når vi deler vores viden, har vi som modtagere af viden vores opmærksomhed rettet mod den eller de personer eller organisationer, der deler ud af deres viden. Vi vælger at stole på dem, der videndeler med os. Men den, der uddeler af sin viden, må også stole på, at modtagerne af hendes erfaring og knowhow evner at forholde sig til denne viden. Og bedst; at man tager en dialog om emnet, så der kan komme yderligere viden og erfaring til.

Netværksmøder er – når de kører bedst – fantastisk givtige fora, hvor win-win-mentalitet kommer før opmærksomhedsbehovet. Vi er ikke blot tilstede. Vi er i dialog. Og vores opmærksomhed er rettet mod både det at få og at give viden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.