Videndeling er udfordret – nye veje søges!

Tine Weirsøe

I årevis har videndeling været en vigtig driver for de offentlige ESDH projekter og er blevet betraget som værdiskabende og nødvendigt i alle typer organisationer.

Begreber som videndeling, knowledge management eller knowledge sharing er dog aldrig defineret entydigt i ISO-standarder eller lignende og det er måske et problem nu, hvor videndeling er kommet i modvind. Jeg vil nævne tre forskellige ting, der hver sig modvirker traditionel videndeling.

Det første er EU persondataforordning, der lægger der op til en stram styring og kontrol med især følsomme persondata og persondata det det hele taget i et livscyklusperspektiv. Det medfører restriktiv adgang til dokumenter og records efter need-to-know princippet. Forordningen gælder for alle virksomhedens systemer, arkiver, og processer og ikke kun HR og der er efter sigende persondata i 70-90% af datamængden. Det betyder, at langt de fleste i en organisation vil føle, at de har adgang til mindre information end tidligere.

Der er andet, der udfordrer videndeling er industrispionage. De globale virksomheder har for længst taget truslen om industrispionage alvorligt efter flere sager, hvor virksomheders udviklingsdokumentation, tegninger og strategier ufrivilligt er blevet delt med konkurrenter og producenter i Kina og andre lande i Sydøstasien. Velux var tidligere på året meget åbne om deres oplevelse med industrispionage. En anden stor dansk virksomhed, som jeg har kendskab til, har valgt at lukke det kinesiske datterselskab ude af koncernens fælles IT-platforme og systemer, da industrispionage ses som stor risiko. I mange virksomheder er adgang til dokumenter og records efter need-to-know princippet allerede en realitet.

Incentive programmer er den sidste ting, der modvirker videndeling og som jeg vil nævne her. I kreative og forskningsprægede miljøer som universiteterne, arkitektvirksomheder, medicinalindustrien og lignende, er der ofte en personlig bonus og andre fordele ved at frembringe unikke og nye produkter og patenter. Det opfordrer ikke til at videndeling med kolleger.

I VidenDanmark/IT People Denmark har videndeling altid været den røde tråd i form af digitalisering, læring, collaboration, netværk, change management og meget andet. Jeg er records manager og har gennem årene haft utallige diskussioner med videndelingsspecialister i VidenDanmark/IT People Denmark. Jeg har syntes, at det var naivt at tro, at traditionel videndeling var en mulighed og søgt efter en fast definition af begrebet. Nu er videndeling udfordret som aldrig før og jeg tror, der skal findes nye veje fremover. Ingen vil være bedre til det end VidenDanmark og IT People Denmark og jeg vil derfor opfordre alle til at give deres bidrag.​

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.