Change Management værktøjskasse

af Charlotte Wiinstedt Olsgaard

Gennem de seneste 3 år har vi i netværksgruppen for change management opbygget en samling af inspirerende indlæg med fokus på praktisk anvendelse af en metode eller et værktøj i forbindelse med en forandringsproces. Formålene med de enkelte metoder og værktøjer spænder bredt, som eksempler kan nævnes: strategi, interessentanalyse, kommunikation, håndtering af forandringsmodstand, implementering og fastholdelse af forandring.

Nu hænder det, at der går noget tid, fra et netværksmøde er blevet afholdt, og til at det bliver aktuelt at bruge den nye viden. For at bringe den nyerhvervede inspiration og viden i spil i eget regi, er der indledningsvis 2 spørgsmål, som skal besvares:
1) Hvilke metoder og værktøjer kunne være relevante for mig at anvende?
2) Hvornår i forandringsprocessen kunne det være relevant?

Det er her, at netværksgruppens projektmodel for forandringsledelse kommer på banen. Projektmodellen – eller værktøjskassen, som vi også kalde den – er opdelt i faser (analyse/planlægning/implementering/fastholdelse) og under hver fase er der en liste over relevante metoder og værktøjer. Værktøjskassen giver os dermed et overblik over de metoder og værktøjer, som vi har delt i netværksgruppen, og viser samtidigt, hvornår i forandringsprocessen, de enkelte metoder og værktøjer hører til.

Næste skridt kunne være at gøre det hurtigt og nemt at få genopfrisket, hvad det nu lige var, det handlede om i detaljerne 🙂

OCM Projektmodel

Charlotte Wiinstedt Olsgaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.