Er ”det agile mindset” agilt?

Forfatter: Lektor ved ITU Gitte Tjørnehøj

Enterprise Agile – hvad kan vi lære dem?

For nogle uger siden havde vores netværksgruppe Agile Leaders Øst møde med temaet Enterprise agile. En af vores spændende medlemsvirksomheder har igangsat en radikal Enterprise agile reform, som deres dygtige medarbejdere fortalte om. Virkeligt et spændende projekt de har gang i. Det vigtigste tema er at udbrede ”det agile mindset”. Undervejs slog det mig, at vi med Enterprise agile er begyndt at udbrede software agile praksis til hele organisationen på tværs af mange væsensforskellige fagområder.

Kernen af agilitet

På trods af at begrebet agil og agile tilgange faktisk har været kendt og undersøgt i en hel del af andre fag områder (f.eks. ledelse, planlægning, produktion og psykologi) FØR det agile manifest. Hvad kan vi som de andre fagområder ikke kunne?

Kieran Conboy fra National University of Ireland, Galway har undersøgt, hvordan software praksis forståelsen af agilitet passer med de teoretiske forståelser af agilitet i andre fagområder. Han fandt at fleksibilitet og lean-ness er kernen af agilitet i alle fagområder, men at forståelsen af kernen varierer (Conboy, 2009).

Således kan fleksibilitet være både proaktiv og reaktiv. Fra at frembringe forandring over proaktiv udnyttelse af forandring til tilpasning eller simpel læring fra forandring. Det er kaldes også fleksibilitet, hvor man kan ”svaje i vinden” og vende tilbage til sit udgangspunkt underpåvirkning af forandring. Og er man kun fleksibel hvis man reagerer hurtigt?

Den anden komponent Lean-ness stammer fra veldefinerede metoder, og bestemmes derfor relativt entydigt til at dreje sig om at forbedre økonomien, kvaliteten eller enkelheden (mindst et aspekt) og ikke forværre de øvrige.

Hvis det er kernen, hvad er alt det andet så?

For eksempel selvstyrende teams og kundeinvolvering? Der er meget i vores ”agilitet” som ikke er defineret teoretisk som agilt. Noget stammer fra de agile metoder, noget er tommelfingerregler opstået i store virksomheder, noget er samlet op på LinkedIn osv. Vi samler gode ideer og praksisser op alle mulige steder og kobler det på ”agiliteten”, hvis finder det nyttigt i vores praksis. Således får vi vidt forskellige opfattelser af agilitet som med al respekt er et sammensurium af agil og alt muligt andet.

Begrebet ”det agile mindset” er begyndt at fylde meget i samtaler i den agile verden. Når noget bliver for kompliceret trækker vi kortet for at ”embrace” hele molevitten og udtrykke en fælles essens. Man kan tale om at man får en tilstrækkelig fælles forståelse til at man kan handle, f.eks. rulle ”det agile mindset” ud til Enterprise agile. Fordelen er at ”det agile mindset” er så fleksibelt, at det kan tilpasses til den enkelte situation.  Ulempen er at måske kan blive ret overrasket over hvad andre har tænkt og gjort i løbet af processen.

Men ind imellem kan jeg spørge mig selv om ”det agile mindset” virkeligt er agilt? Eller det ofte er alt muligt andet alt efter hvem af os der siger det?

Kilde:

Conboy, Kieran. “Agility from first principles: Reconstructing the concept of agility in information systems development.” Information systems research 20.3 (2009): 329-354.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.