XP2020 1. dag: Autonome teams i scaleret agile praksis og meget mere

illustartion af hvordan en online konference også kan se ud.
illustartion af hvordan en online konference også kan se ud.

Selv den sociale side af konferencen prøver man at overføre til online. I Gather kan “man” gå rundt. Når man nærmer sig andre begynder man at kunne høre hvad de siger….

Så starter jeg rapporteringen fra XP2020 konferencen som forløber online (8-12 juni 2020).  Første dag var der workshops blandt andet om Autonome teams i en scaleret agile praksis. Jeg vil give overblik og fremvise temaer og trends som er ”oppe” i tiden. Bland disse er der mange jeg vil kunne dykke dybere ned i i senere artikler, så lad mig vide om der er nogle af emnerne (eller andre emner) som I kunne tænke jer jeg fandt ud af noget om.

Skudt i gang med en workshop dag

Konferencen blev skudt i gang med en workshop dag. Workshoppene er forskningsworkshops, der primært sigter på at udvikle den “in progress” forskning der bliver præsenteret gennem feedback og discussioner. Jeg satsede på to workshops. Autonome teams og scaleret agil praksis.  Begge grupper viste sig at fokusere på scalering af agile. Fordi det lader til at teams fint kan være autonome i de små sammenhænge og at det giver fordele, som man gerne vil have med over i de store sammenhænge. Her er der da så mange afhængigheder på kryds og tværs at autonomi bliver rigtigt svært og endda til besvær for mange. Styring og centrale beslutninger bliver vigtigere – eller gør de?

SAFe og Spotify modellen på alles læber

Fordele og ulemper og muligheder ved SAFe sammenlignet med Spotify modellen var på banen i en hel del af indlæggene og i en afsluttende central diskussion. Hvad er ligheder/forskelle mellem Spotify modellen og SAFE blev der spurgt… Og det interessante var at diskussionen nærmest bevægede sig over i en for og imod diskussion, hvor SAFE tabte. Gad vide hvilken du/ I ville lade ”vinde” og hvorfor? 😉

Fokus på afhængighederne i scaleret agil praksis

Afhængigheder i de store sammenhæng var den egenskab ved scaled agile, som blev adresseret mest. Hvordan kan man håndtere disse. Et eksemple var en case, hvor man for at øge muligheden for autonomi havde samlet det hele i teamsene og derved flyttet afhængighederne ind i det autonome team. Altså både IT, forretning, og diverse eksperter der ellers ofte sidder og arbejder sammen med fagfæller. Det skulle have ført til reelt autonome teams. En anden artikel fokuserede på koordinering af afhængigheder i scaled agile, gennem to generationer af scalering, man kunne sige før og efter frameworkene. De drøftede hvordan koordinering havde udviklet sig fra den ene til den anden generation. Et andet indlæg kan ses som et eksempel på denne udvikling. De analyserer sig frem til den klassiske product owner rollei SAFe er spredt ud over flere SAfe roller. Altså er den udelte koordinering af krav prioriterings rolle (måske) svækket.

Et rationelt verdenssyn på bløde fænomener

De sidste to indlæg jeg vil nævne er et indlæg der foreslog at vi skulle bruge teorierne social ”identity theory” og ”group socialization” for at forstå det autonome team, hvilket vi ikke har gjort forskningsmæssigt endnu og et andet der udvikler (endnu et) rammerværk til at arbejde struktureret med agil udvikling i stærkt regulerede sammenhænge. Et forslag til hvordan man kan få noget agilitet ind, selvom man er reguleret af kvalitetshensyn.

Jeg nævner de to i sammenhæng fordi det er interessant som forsker at se hvordan et rationelt verdenssyn (metoder, anvisninger, guidelines mm) på praksis fylder meget i denne forskning, hvor de problemer man kigger på er f.eks. autonomi, samarbejde, afhængigheder og gruppedynamikker. Det første indlæg nævnte rammer måske mere plet med de nævnte teorier til at forstå disse fænomener.

Er der noget du vil høre mere om?

Jeg har ikke adgang til de bagvedliggende artikler i workshopsene og mangler derfor indsigt til at gå i dybden med de enkelte emner, så det er blevet lidt af en oversigt. Men lad mig vide hvis I bliver inspireret til emner som I synes jeg burde undersøge og skrive lidt mere om ved at skaffe artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.