XP2020 4. dag: Indbudt til agil transformation

Networking på konferencer

Ansatte tager først mod indbydelsen til agil (selv)transformation, da det brænder under deres fødder.

De ansatte blev derfor indbudt til agil transformation, da topledelsen i en mellem stor produktionsvirksomhed besluttede at deres interne IT-afdeling skulle være agil fordi markedet krævede dette. Ledelsen kommunikerede et klart mål og bad organisationen selv finde ud af hvordan. Og der skete ikke noget – bortset fra at invitationen skabte energi og glæde.

De ansatte troede simpelthen ikke på at de mente det. De havde set det for ofte og det var også umuligt at omsætte målet til deres arbejde. Accepten af at ledelsen faktisk mente dette og at det faktisk var reelt med den eksterne trussel slog først igennem da de ansatte kunne se at kunderne faktisk valgte dem fra. En brændende platform er åbenbart vigtig hvis ikke afgørende. Måske man bare ikke skal investere i forandring før det brænder?

Resten af analysen af denne succesfulde transformation, der startede ret katastrofalt er mægtig interessant og jeg vil afrapportere fra den senere.

Omvendt empowerment – al magt til folket, der så empower ledelsen.

Den mest radikale præsentation onsdag på XP2020 var om en virksomhed det tog medarbejder-empowerment fuldt bogstaveligt. Al beslutningskompetence blev i udgangspunktet overdraget til medarbejderne (og det VAR indenfor alle områder incl. Finans og stategi). Medarbejderne overdrog derefter ansvaret for udvalgte områder til virksomhedsledelsen, alt efter hvad de ikke ønskede at udføre. Oplægget var en del af et spændende spor om agile lederskab, hvor selvledelse, empowerment, flade hierarkier og gennemsigtighed i ledelsen var emnerne. Det er en trend at fokus har skiftet fra metoder, aktiviteter praksis til motivation, forandringlsedelse mm. hvilket liger de emner vores medlemmer sætter på dagsordenen i vores netværksgrupper. Der var endda et spor om følelsesmæssig intelligens og et oplæg om udbrændthed som følgevirkning af agil transformation.

Et drys af networking: Kan nogen hjælpe Vijay?

Og så fik jeg en lille følelse af det vigtige social aspekt af en konference, da jeg faktisk mødte nogen i samtalerummet ”Gather town”, hvor man dapper rundt som miniature avatars i en skitseret lobby. Jeg mødte en kvinde fra Washington, der deltog her og der i løbet af hendes arbejdstid og Vijay Raj (link) fra Indien der har læst en master i Sverige, fået publiceret sit speciale i IEEE og leder efter en Ph.d mulighed. Det er en vigtig del af konferencer normalt at møde, hjælpe og blive inspireret af de mennesker man møder.

Kan nogen af jer hjælpe Vijay?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.