Agile Coaches 6.0 - DK

IT People Denmark Agile Coaches

Netværksgruppen henvender sig til

Agile Coaches, Trainers, Transformation Lead, SAFe Leaders og eksterne IT-konsulenter.

Du kan være ny i rollen som agil leder eller have mangeårig erfaring.

Det vigtigste er at du ønsker at dele dine erfaringer, få adgang til en masse viden og blive klogere på eget felt og de udfordringer, du sidder med.

Forventninger til medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.
Ønsker du at søge om optagelse i netværksgruppen, kontakt da Uffe Lykkebak på tlf 53 83 83 57 eller email ul@itpeopledenmark.dk

Image
Styrken ved det professionelle netværk Agile Leaders er den fælles intention. Uffe Lykkebak skaber et rum for at den fælles intention hele tiden bliver bearbejdet. Det bærende element er dialogen hvor man lærer både at modtage og give. Det skaber den åbenhed der er nødvendig for læring og forandring. Det bærende element i kurser er monologen hvor den der taler, hvad enten det er underviseren eller deltagerne, er helten i den fortælling de kommer med. De problemstillinger der kommer frem i Agile Leaders netværket er tæt koblet til virkeligheden mens de på kurser er fiktive eller pyntede. Den information vi modtager på kurser bliver i vores hjerner tilpasset vores mentale modeller af verden og derfor formår kurser sjældent at bryde 70-20-10 reglen som siger at kun 10% af vores viden kommer fra formel træning"Jes Mandrup, Agile Coach, Grundfos

Konceptet for netværksgruppen

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

 
Image

Der er altid plads til lidt pausemagi


Image
Jeg har i et år været med i IT People Denmarks "Agile Leaders Vest" netværksgruppe, hvor Uffe er facilitator. I den forbindelse har jeg i høj grad nydt Uffes evne til at skaffe gode emner, oplægsholdere og selv facilitere hele dagen i overbevisende stil, selv til de møder, hvor vi pga. Corona med kort varsel har gået fra fysiske til virtuelle møder. Min store tilfredshed med Uffe og netværket har betydet, at jeg nu har tilmeldt mig endnu et netværk, Agile Coaches, i IT People Denmark og jeg er sikker på, at det klart vil være tiden og indsatsen værd, når Uffe er ved roret.Nikolaj Lyngbye Kolbe, Enterprise Agile Coach, Centrica Energy Trading

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

AGIL SPARRINGPARTNER

Image

Gitte Tjørnehøj er lektor ved IT-Universitetet med fokus på softwareudviklingspraksis og IT-ledelse. Hendes hovedinteresse er effekterne og nytten af samt organiseringen af og grænserne for agil praksis i mange sammenhænge.

En Ph.d i forbedring af software processer fra dengang CMM(I) var håbet og målet for de fleste software organisationer har været udgangspunktet for at følge industriens rejse med og i mod en ny agil ”verdensorden”.

Som forsker er hendes opave og interesse i denne sammenhæng at inspirere og udfordre praktikkere til at forstå og udvikle deres agile praksis og kompetencer. Samtidigt beriger mødet mellem teori og praksis hendes egen forståelse og teoretiske indsigt.