Agile Leaders 3.0 - Øst

it people denmark_agile leaders øst_1

I udbytte får du

 • en professionel mødefacilitator, der ved, hvad han taler om
 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

Tilmeld

Pris: 11.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE
Se datoer for netværksmøder

“Min ledelsesmæssige baggrund er en blanding af linje- og projektledelse inden for IT udvikling. Med en udviklingsmodel baseret på Prince2 har det naturligvis været med de klassiske udfordringer, som f.eks. at kundens behov ændrede sig umiddelbart efter at leveranceplanen var aftalt.

For 5 år siden begyndte jeg at arbejde med agile metoder og har som udviklingschef oplevet, hvad man kan opnå med SCRUM teams. Noget af det der især tiltaler mig er den passion, der opstår når man får selvstyrende teams til at spille rigtigt godt sammen. Men samtidigt har jeg også oplevet udfordringerne ved, at den omkringliggende organisation ikke nødvendigvis ser den samme værdi af selvstyrende teams, passion, continuos integration, DevOps, osv. Lige så simpel SCRUM metoden er, lige så svært kan det være at flytte mindset. Så for mig er det ikke kun dét at tage agile metoder i brug, det er mindst lige så meget transformationen og det at få store organisationer med på rejsen.

Det er her netværket som Agile Leaders viser sit værd. Når vi i Nordea Liv og Pension gennemfører store transformationer, så møder jeg stort set de samme udfordringer, som de andre i netværket møder, og så er det værdifuldt, at kunne udveksle erfaringer om forskellige løsninger.”Torsten Kamuk, Agile Project Manager/SCRUM Master, Nordea Liv & Pension


Udbytte af medlemskab

I denne netværksgruppe får du sparring med andre ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv, og du får værktøjerne til at tænke og skabe agilt og blive en bedre leder.

Eksempler på konkrete udfordringer, du kan få sparring på:

 • Hvordan du får dit team til at levere det rigtige produkt mest effektivt og skabe større værdi
 • Hvordan du skaber et transparent og motiverende miljø for dit team
 • Hvordan du kan anvende agile rammeværk som f.eks. SAFe og DAD til skalering af agile praktikker fra projekt- til organisationsniveau
 • Hvordan transformationen til agil organisering kan lykkes
 • Hvad der skal til, for at få agil projektledelse til at virke i stor skala
 • Retrospectives - Hvordan du får et succesfuldt retrospektiv
 • Agile Portfolio Management
 • Hvilke samarbejdsværktøjer skal du vælge til opgavestyring og backloggen?
 • Hvordan du tager de rigtige beslutninger i forhold til et givent projekt og virksomhedens målsætning
 

Netværksgruppen henvender sig til

Agile projektledere, projektchefer, udviklingschefer, Scrum Masters, Agile Coaches, Trainers og eksterne IT-konsulenter, der har rollen som agil leder. Du kan være ny i rollen som agil leder eller have mangeårig erfaring. Vigtigst er, at du ønsker at dele dine erfaringer, få adgang til en masse viden og blive klogere på eget felt og de udfordringer, du sidder med.
 
Kan varmt anbefales, jeg var med på mit første møde i dag, og det er en gruppe kloge folk som er villige til at dele ud af deres viden og som er åbne og ærlige. Jeg fik personligt en masse fifs med på vejen – og titler på bøger jeg læse 📖 Og som der blev talt om i gruppen så tror man at man er den eneste der sidder med et problem, men så finder man ud af, at det er noget som man har til fælles med mange – og så er det jo fedt at have et netværk man kan spørge til råds”Natasja Borup, Scrum master, Nordea

Konceptet for netværksgruppen

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

 

Praktisk information

 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 11.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget). 
 • Alle netværksgrupper holder 5 årlige møder (inkl. Kick Off-dag).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 incl. frokost eller middag (valgfri deltagelse).
 • Der er mulighed for at få en sparringspartner mellem møderne.
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.
 

Kick-off

Det første møde forløber over en hel arbejdsdag, hvor deltagerne både bliver udfordret individuelt og rystet sammen som gruppe. Hermed dannes en tryghed i netværksgruppen, og deltagerne bindes sammen i mindre grupper.

Dagen afsluttes med en hyggelig netværksmiddag.
 
Der er god energi, åbenhed og stort engagement i gruppen. Netværksmødedeltagerne i Agile Management 3.0 er passionerede omkring deres arbejde og deler gavmildt ud af deres viden og erfaringer, i arbejdet med Agile metoder. Jeg hujer 🎉 #growthmindsetAlice Wise, Procesfacilitator og læringskonsulent, Freelance

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Walk the hot seat : Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.
 
Det var rart at få snuden ud af egen plovfuge og høre om andres oplevelser og perspektiver”

”Hot Seat øvelsen var god – Det var værdifuldt og lærerigt med feedback og sparring på egen faglig udfordring – en god øvelse”.

En deltager oplevede ifølge eget udsagn Aha-oplevelse ”Der er mange værktøjer – man skal bare skrabe dem sammen, og få dem indført – det virker”Udtalelser fra Kick Off 14. november 2017

Forventninger til medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.
I forbindelse med øvelsen: Hot seat – blev igen nævnt, ”den var rigtig god – andres bidrag giver refleksion, til min egen hverdag”

”SAFe-oplægget var interessant og medførte en spændende diskussion, men vi har ingen løsning, på trods af mange fælles problemstillinger. Det er rart at vide, at de andre også har disse udfordringer – måske kan vi finde løsningen undervejs i forløbet – og få nye vinkler og perspektiver”

”Jeg føler mig ikke alene længere med alle disse udfordringer – det er jeg rigtig glad for. Der er nogen vilkår man må navigere i”.

”Tak Uffe – det var godt faciliteret!”
Udtalelser fra Kick Off 14. november 2017

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

Datoer for møder

november 2020

Agile Leaders Øst 3.0

Case/emne: "Hvordan får man ledelsen med på agil transformation? Agil ...
12 nov
10:00 - 17:00
Man Diesel & Turbo
Teglholmsgade 41, 2450 København, Denmark
No event found!