Agile Leaders 3.1 - Vest

it people denmark_agile leaders vest_1

I udbytte får du

 • en professionel mødefacilitator, der ved, hvad han taler om
 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

Tilmeld

Pris: 11.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE
Se datoer for netværksmøder

Udbytte af medlemskab

I denne netværksgruppe får du sparring med andre ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv, og du får værktøjerne til at tænke og skabe agilt og blive en bedre leder.

Eksempler på konkrete udfordringer, du kan få sparring på:

 • Hvordan du får dit team til at levere det rigtige produkt mest effektivt og skabe større værdi
 • Hvordan du skaber et transparent og motiverende miljø for dit team
 • Hvordan du kan anvende agile rammeværk som f.eks. SAFe og DAD til skalering af agile praktikker fra projekt- til organisationsniveau
 • Hvordan transformationen til agil organisering kan lykkes
 • Hvad der skal til, for at få agil projektledelse til at virke i stor skala
 • Retrospectives - Hvordan du får et succesfuldt retrospektiv
 • Agile Portfolio Management
 • Hvilke samarbejdsværktøjer skal du vælge til opgavestyring og backloggen?
 • Hvordan du tager de rigtige beslutninger i forhold til et givent projekt og virksomhedens målsætning

Netværksgruppen henvender sig til

Agile projektledere, projektchefer, udviklingschefer, Scrum Masters, Agile Coaches, Trainers og eksterne IT-konsulenter, der har rollen som agil leder. Du kan være ny i rollen som agil leder eller have mangeårig erfaring.  Eller Product owner med stor interesse for udvikling.

Vigtigst er, at du ønsker at dele dine erfaringer, få adgang til en masse viden og blive klogere på eget felt og de udfordringer, du sidder med.

ROSENDE ORD FRA VORES MEDLEMMER

“Det er en fornøjelse at være med i Uffes netværksgrupper. Uffe forstår at samle de rigtige mennesker og han facilitere møderne godt! Uffe fanger hurtigt stemningen og de vigtige emner og han er hurtig til at følge op på dem.
Det er aldrig kedelig hos Uffe😊
Uffe er glad og har en god energi, der smitter af på netværksgruppen og det er skønt at kunne veksle mellem det seriøse arbejde og et godt grin. Når jeg tager hjem fra et netværksmøde, med et stort smil, er jeg blevet beriget med ny og god viden og fået nye bekendtskaber (læs netværk)”
Heidi Bøjlesen, project- & IT management - medlem af agile leaders vest

Konceptet for netværksgruppen

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

 

Praktisk information

 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 11.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget). 
 • Alle netværksgrupper holder 5 årlige møder 
 • Årlig Social Agile Dinner og Nytårstaffel og -kur.
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 inkl. frokost eller middag (valgfri deltagelse).
 • Ny 1:1 Sparringspartner mellem møderne.
 • Vi holder til i Navitas Bygningen på havnen i Århus (Lokale sponser Translucent)
 

Kick-off

Det første møde forløber over en hel arbejdsdag, hvor deltagerne både bliver udfordret individuelt og rystet sammen som gruppe. Hermed dannes en tryghed i netværksgruppen, og deltagerne bindes sammen i mindre grupper.

Dagen afsluttes med en hyggelig netværksmiddag.
 
Der er god energi, åbenhed og stort engagement i gruppen. Netværksmødedeltagerne i Agile Management er passionerede omkring deres arbejde og deler gavmildt ud af deres viden og erfaringer, i arbejdet med Agile metoder. Jeg hujer 🎉 #growthmindsetAlice Wise, Procesfacilitator og læringskonsulent, Freelance

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Walk the hot seat : Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.
Det var rart at få snuden ud af egen plovfuge og høre om andres oplevelser og perspektiver”

”Hot Seat øvelsen var god – Det var værdifuldt og lærerigt med feedback og sparring på egen faglig udfordring – en god øvelse”.

En deltager oplevede ifølge eget udsagn Aha-oplevelse ”Der er mange værktøjer – man skal bare skrabe dem sammen, og få dem indført – det virker”Udtalelser fra Kick Off 14. november 2017

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.
 
I forbindelse med øvelsen: Hot seat – blev igen nævnt, ”den var rigtig god – andres bidrag giver refleksion, til min egen hverdag”

”SAFe-oplægget var interessant og medførte en spændende diskussion, men vi har ingen løsning, på trods af mange fælles problemstillinger. Det er rart at vide, at de andre også har disse udfordringer – måske kan vi finde løsningen undervejs i forløbet – og få nye vinkler og perspektiver”

”Jeg føler mig ikke alene længere med alle disse udfordringer – det er jeg rigtig glad for. Der er nogen vilkår man må navigere i”.

”Tak Uffe – det var godt faciliteret!”
Udtalelser fra Kick Off 14. november 2017

netværksFacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

Datoer for møder

No event found!