Digital Change Management - Øst

Image
Flere og flere virksomheder og organisationer har digital transformation eller turnaround på agendaen, hvilket bl.a. betyder, at der konstant er organisatoriske ændringer. Ændringerne er nødvendige for løbende at kunne identificere og realisere besparelser gennem procesforbedringer, automatisering og selvbetjeningsløsninger. Derudover skal virksomheden hele tiden imødekomme forandringer i både køber- og brugeradfærd på nettet, drevet af den teknologiske udvikling.
 
Digitalisering påvirker de ansatte, ledere såvel som medarbejdere. Deres evne og vilje til, dels at tilegne sig nye kompetencer, dels at tilpasse sig ændrede processer og rutiner, er en afgørende faktor for, at de digitale målsætninger kan realiseres. Derfor er forandringsledelse et vigtigt element i succesfuld digital gevinstrealisering.
 
Arbejder du med at gennemføre digitale forandringer og vil du gerne dele viden og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre virksomheder og organisationer, så er denne netværksgruppe som skabt for dig. 
 
Udbytte
 
Vi vil arbejde med Digital Change Management på 2 niveauer:
 
Det strategiske niveau – eks. ved at se på: 
  • Hvordan der kan udarbejdes strategi og handlingsplaner, der også involverer forandringsledelse.
  • Hvordan den digitale business case også kan omfatte omkostninger og gevinster forbundet med forandringsledelse. 
  • Hvordan der kan udarbejdes KPI’er, der sikrer opfølgning på effekten af forandringsledelse. 
Det operationelle niveau – eks. ved at se på:
  • Hvordan forandringsledelse kan udøves effektivt - ikke blot i de enkelte forretningsområder og projekter, men også på tværs af organisationen .
  • Hvordan ledere kan klædes på til at tage ansvar og ejerskab for forandringer.
  • Hvordan nye rutiner kan forankres i virksomheden/organisationen.
  • Hvordan der i praksis kan følges op på effekten af forandringsledelse.
  • Hvordan der kan etableres forandringsvilje – og hvordan forandringsmæthed kan håndteres.
Gruppens medlemmer definerer hvilke(t) tema(er), der skal drøftes på de enkelte møder. Vigtigst er, at indholdet på de enkelte møder afspejler de ønsker og behov, du og de øvrige gruppemedlemmer har.
 
Gennem erfaringsudveksling og sparring mellem medlemmerne vil du få direkte anvendelige input til din rolle i forandringsprocessen og inspiration til nye løsninger på opgaver i din organisation. 
 
Målgruppe
 
Change managers, Proces- og Strategikonsulenter, Projektledere og andre, der arbejder med at gennemføre digitale ændringer i virksomheder og organisationer. For dig, som gerne vil have ideer til metoder og praktiske værktøjer samt sparring for bedre at kunne håndtere udfordringerne i digitale transformationsprocesser. 
 
Form
 
Vi arbejder med en blanding af faglige oplæg og cases fra deltagerne og fra andre relevante virksomheder/organisationer. Desuden deler vi viden og udveksler erfaringer blandt gruppens deltagere. 
 
Netværksgruppen faciliteres af IT People Denmark og der er tilknyttet en faglig facilitator.  ​​​
 
VidenDanmark

Tilmeld

Pris: 7.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE
 

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.