Digitalisering og procesorientering - Øst

Image

Krav til øget effektivitet, ensartet betjening og digitaliseringsstrategier har længe sat pres på at digitalisere både private og offentlige tjenester.

Men, det er en stor udfordring at digitalisere arbejdsgange og processer og samtidig gøre dem fleksible og foranderlige - som er nødvendigt for at kunne håndtere det uforudsete og ændringer i lovgivning og forretning.

​Et hovedtema for netværksgruppen er derfor fleksibel digitalisering af foranderlige arbejdsprocesser. Specielt har vi fokus på Adaptive Case Management og videnarbejdsprocesser, som f.eks. sagsbehandling og administrative processer, der kan digitaliseres ved hjælp af procesorienterede it-systemer og kombineres med selvbetjeningsløsninger. 

Udbytte

Nogle af de spørgsmål vi stiller er:  

  • Hvordan beskriver og kortlægger vi videnarbejdsprocesser og de regler, der skal følges? 
  • Hvordan sikrer vi fleksibilitet i løsningerne, f.eks. i form af tilpasninger og afvigelser fra normen?
  • Hvilke modeller og værktøjer findes?
  • Hvilke standarder for digitalisering af processer findes, og hvad kan vi bruge dem til?
  • Hvordan integrerer vi på tværs af organisationer og landegrænser?

Gennem netværksgruppen vil du møde både virksomheder med behov for digitalisering, leverandører af løsninger og internationale forskere. Du vil få dybere viden og høre om andres erfaringer med digitaliseret selvbetjening, digitaliseret understøttelse af samarbejde og arbejdsgange, process mining, forandring af processer, og brug af big data og sociale relationer i forbindelse med digitalisering.

Målgruppe

Forretningsarkitekter og informationsspecialister, der arbejder med fleksibel digitalisering af arbejdsgange. 

Form

Netværksgruppen arbejder med en blanding af faglige oplæg, cases fra deltagerne, samt med videndeling og erfaringsudveksling blandt medlemmerne. 

VidenDanmark

Tilmeld

Pris: 7.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE

Datoer for møder


  • Torsdag 21. juni 2018 kl. 9:00-12:30 
  • Cases: Kickoff 2018

  • Onsdag 10. oktober 2018 kl. 9:00-12:30 

  • Onsdag 5. december 2018 kl. 9:00-12:30 
 

Facilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.