IT Ledelse 3.1 - Øst - kick off 4. JUNI 2020

Image

I udbytte får du

 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • en professionel mødefacilitator, der brænder for det han laver
 • adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

Tilmeld

Pris: 15.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE

Udbytte af medlemskab

I denne netværksgruppe har du mulighed for sparring med ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv. Ved hvert møde tager vi en aktuel problemstilling op, som bliver løst, og du får nye input og nye metoder med hjem til brug i din virksomhed efterfølgende. Medlemmerne kan give dig en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i virksomheden og styrke dine evner til at træffe beslutninger ud fra et IT-relateret beslutningsgrundlag.

Eksempler på konkrete udfordringer, du kan få sparring på:

Eksempler på konkrete fokusområder:

 • Hvordan skaber du klare mål, som alle forstår og tager ejerskab for?
 • Hvordan navigerer du i et komplekst IT-landskab af mange interessenter?
 • Hvordan uddelegerer du opgaver til de rigtige?
 • Hvordan skal du kommunikere med dit team og vidensmedarbejdere?
 • Hvordan giver du feedback?
 • Hvordan motiverer og udvikler du et højt ydende team?
 • Hvordan fastholder du et højt drive uden at brænde ud?

Image

Netværksgruppen henvender sig til

Managere, teamledere og mellemledere med daglig ledelse af 5-20 medarbejdere (ikke nødvendigvis direkte leder) på Sjælland.

Video: en dag med it people denmark

Se med fra IT Ledelse Øst 3.0 mødet d. 5. februar 2020, hvor gruppen havde erhvervs-psykolog Jesper Koch ude en hel dag.
En dag hvor gruppen blev udfordret på begrebet "den karismatiske leder", og en dag hvor de delte viden og erfaringer, og ikke mindst rigtig højt humør.

Datoer for møder


 • Torsdag den 04. juni 2020 kl. 10:00-17:00 - KICK-OFF inkl netværksmiddag 
  Cases:  Kick-Off
  Sted: TBA

 • Fredag den 07. August 2020 kl. 10:00-16:00 
  Cases:  TBA
  Sted:TBA

 • Torsdag den 01. oktober 2020 kl. 10:00-16:00 
  Cases:  TBA
  Sted: TBA

 • Mandag den 30. november 2020 kl. 10:00-16:00 
  Cases:  TBA
  Sted: TBA

 • Fredag den 29. januar 2021 kl. 10:00-16:00 
  Cases:  TBA
  Sted: TBA


 
Jeg er medlem af en af IT People netværksgruppen, og jeg deltager ofte i IT People Speaker arrangementerne, som altid har faglig høj kvalitet. Giver begge min varmeste anbefaling.RUNE BØGGILD, It Forretningsudviklings-chef, MT Højgaard
Jeg har fået både god sparring og gode værktøjer. God sparring ved at møde andre ledere med andre historier og udfordringer end mine egne. Gode værktøjer fordi der har været en yderst kompetent facilitator. Samt ikke mindst et rum til refleksion, som er nødvendigt for at kunne udvikle sit personlige ledelsesrum klædt på til at klare min rolle som leder.Anders Møldrup, Teamleder, Dansk Biblioteks Center.

Konceptet for netværksgruppen

IT People Denmarks netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det medlemmerne, der er i centrum, og input til møderne kommer fra deltagerne selv. Fagligheden består i at medlemmerne af netværksgrupperne deler konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring og viden fra ligesindede kolleger fra andre organisationer, og de får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket og fortroligt forum.

Vi bruger konkrete værktøjer til at facilitere sparring og til at udvikle deltagerne, samt skabe relationer på tværs af organisationer.

Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

 

Praktisk information

 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 15.995 kr. ekskl. moms.
 • Alle netværksgrupper holder 6 årlige møder (inkl. Kick Off-dag).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 incl. netværks frokost eller middag.
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.
 

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.
 
Med min ML ledelsesgruppe, bestående af medlemmer fra forskellige virksomheder, får jeg sparring omkring ledelse og en reel ledelsessnak. Vores facilitator kommer med helt konkret ledelsesteori, som jeg kan omsætte til praksis, og jeg føler mig derfor rigtigt godt klædt på til at klare min rolle som leder.Dorte Aaquist Hougaard, Director Biometric Programming, Lundbeck.

Virksomheder

I gruppen er der medlemmer fra følgende virksomheder:

 • Visiopharm A/S
 • Fødevarestyrelsen


 • Vi har åbent for optagelse
 • Helt ny gruppe
 • Kick Off - den 15. april 2020
 

Forventninger til netværksgruppens medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.
 

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.