IT Ledelse 3.2 - Vest

Image

I udbytte får du

 • en professionel mødefacilitator, der ved, hvad han taler om
 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

I denne netværksgruppe har du mulighed for sparring med ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv. Ved hvert møde tager vi en aktuel problemstilling op, som bliver løst, og du får nye input og nye metoder med hjem til brug i din virksomhed efterfølgende. Medlemmerne kan give dig en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i virksomheden og styrke dine evner til at træffe beslutninger ud fra et IT-relateret beslutningsgrundlag.


Eksempler på konkrete fokusområder:

 • Hvordan skaber du klare mål, som alle forstår og tager ejerskab for?
 • Hvordan navigerer du i et komplekst IT-landskab af mange interessenter?
 • Hvordan uddelegerer du opgaver til de rigtige?
 • Hvordan skal du kommunikere med dit team og vidensmedarbejdere?
 • Hvordan giver du feedback?
 • Hvordan motiverer og udvikler du et højt ydende team?
 • Hvordan fastholder du et højt drive uden at brænde ud?
 
Image
Jeg kender Uffe som facilitator og som arrangør gennem IT People Denmark. Uffe er et perfekt match til rollen som facilitator. Han er god til at vejre stemning og få inddraget deltagerne i de gode indlæg der har været. Uffe sørger også for gode rammer for den vidensdeling der skal til. Jeg er meget glad for at deltage i netværket, da det giver mig den sparring jeg ikke kan få som en del af hverdagen.Jesper Lillesø, CTO, Spillehallen.dk

målgruppe

Managere, teamledere og mellemledere med daglig ledelse af 5-30 medarbejdere (ikke nødvendigvis direkte leder) på Fyn og i Jylland.

Jens-Kristian Eibner, Afdelingsleder, SEGES og Kent Præstgaard, IT Manager, RTX A/S

Konceptet for netværksgruppen

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

Image

Praktisk information

 • Prisen på et medlemskab er 18.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • Netværksgruppen holder 6 årlige møder (5 ordinære møder + sommervandretur)
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 Incl. en netværks frokost
 • Årlig nytårstaffel og -kur.

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Netværksfrokost
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • evt. Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.

Image
Uffe Lykkebak er en fremragende mødeleder ... Han er altid velforberedt til vore netværksdage, og sammensætter inspirerende agendaer, hvor han er også lytter meget til, hvilke ønsker vi deltagere har til indhold. Uffe har en meget fin fornemmelse for, hvornår han skal være styrende, og hvornår han skal træde i baggrunden, så mødeprocessen og aktiviteterne på den måde bliver naturlige og involverende for deltagerne. Endelig er Uffes humør er altid forrygende godt, og det smitter, så man altid går hjem fra dagene med en glad følelse.Flemming Pentz Madsen, Administrations- og IT-chef, Aalborg Handelsskole, Ekstern Lektor, Aalborg Universitet

Forventninger til medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.

Netværksfacilitator

Image

Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

Kontakt for et uforpligtende møde/en kop kaffe:
E-mail.:           ul@itpeopledenmark.dk
Mobil.:            53 83 83 57