IT Ledelse 3.2 - Vest

Image

I udbytte får du

 • en professionel mødefacilitator, der ved, hvad han taler om
 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

Udbytte af medlemskab

I denne netværksgruppe har du mulighed for sparring med ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv. Ved hvert møde tager vi en aktuel problemstilling op, som bliver løst, og du får nye input og nye metoder med hjem til brug i din virksomhed efterfølgende. Medlemmerne kan give dig en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i virksomheden og styrke dine evner til at træffe beslutninger ud fra et IT-relateret beslutningsgrundlag.

Eksempler på konkrete udfordringer, du kan få sparring på:

Eksempler på konkrete fokusområder:

 • Hvordan skaber du klare mål, som alle forstår og tager ejerskab for?
 • Hvordan navigerer du i et komplekst IT-landskab af mange interessenter?
 • Hvordan uddelegerer du opgaver til de rigtige?
 • Hvordan skal du kommunikere med dit team og vidensmedarbejdere?
 • Hvordan giver du feedback?
 • Hvordan motiverer og udvikler du et højt ydende team?
 • Hvordan fastholder du et højt drive uden at brænde ud?

målgruppe

Managere, teamledere og mellemledere med daglig ledelse af 5-20 medarbejdere (ikke nødvendigvis direkte leder) på Fyn og i Jylland.

Tilmeld

Pris: 16.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE

 

Jens-Kristian Eibner, Afdelingsleder, Afdelingsleder og Kent Præstgaard, IT Manager, RTX A/S
Jeg har i mere end 3 år været med i Uffe’s netværksgruppe indenfor IT ledelse her i Vest Danmark.

Eet af Uffe’s særlige talenter handler om evnen til at forbinde de rette mennesker med hinanden, og at få ting til at ske. Der er aldrig langt fra tanke til handling, og man kan næsten være sikker på, at Uffe – qua sit store netværk – kender een man kan bruge vedr. en konkret udfordring. Samme talent bruger Uffe også i netværket, på en sådan måde, at han er god til at spotte individuelle talenter blandt medlemmerne, som så tænkes ind i møderne (til at holde indlæg mv.) Det træner også os som medlemmer mht. at facilitere / formidle, og det giver god plads til at præge mødeindholdet.

Et andet talent er Uffe’s passion for at moderere, dvs. at facilitere netværksmøder. Der er med garanti mulighed for at lære noget nyt, som du så kan tage med hjem til organisationen. Her skal jeg sent glemme “stjernestund” hvor jeg (og de øvrige) blev overklistret med post-it notes med positiv feedback 🙂

Jeg har aldrig – så længe at Uffe selv har haft ledelsen af møderne – oplevet dem som kedelige. Uffe’s positive og sprudlende facon, gør det bestemt ikke ringere.

Vi har i vores netværk haft meget fokus på ledelsesdelen, og er i min medlemsperiode kommet rigtig langt omkring mht. videndeling og gensidig sparring. Et medlemsskab kan varmt anbefales til den nye såvel som til den mere erfarne IT leder. Brian dahl, experienced Technology Leader & leadership visionary - medlem af it ledelse vest gruppen

Konceptet for netværksgruppen

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

Image

Praktisk information

 • Prisen på et medlemskab er 15.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • Alle netværksgrupper holder 6 årlige møder.
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 Incl. af en netværks frokost
 • Årlig Social Sommer Dinner & Nytårstaffel og -kur.
 • Vi holder til i Navitas Bygningen på havnen i Århus (Lokale sponser Translucent)

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Netværksfrokost
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • evt. Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.

Positivt at alle indgår aktivt i gruppen. Skønt at få tid til at sparre med andre ledere med problemstillinger som én selv. Meget stor åbenhed fra de enkelte deltagere – taget i betragtning at det er første møde. Glæder mig til det videre forløb.Michael Møller Jensen, Development Manager, NTI CADcenter A/S

Virksomheder

I gruppen er der medlemmer fra følgende virksomheder:

 • Aalborg Handelsskole
 • MapsPeople A/S
 • RTX A/S
 • Færch A/S
 • SEGES
 • Air Support A/S
 • GLS A/S
 • ITRelation A/S
 • MiraiMinds
 • Mindworking A/S
 • Godske Group A/S
 • Proshop A/S

Forventninger til medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

AGIL SPARRINGPARTNER

Image

Gitte Tjørnehøj er lektor ved IT-Universitetet med fokus på softwareudviklingspraksis og IT-ledelse. Hendes hovedinteresse er effekterne og nytten af samt organiseringen af og grænserne for agil praksis i mange sammenhænge.

En Ph.d i forbedring af software processer fra dengang CMM(I) var håbet og målet for de fleste software organisationer har været udgangspunktet for at følge industriens rejse med og i mod en ny agil ”verdensorden”.

Som forsker er hendes opave og interesse i denne sammenhæng at inspirere og udfordre praktikkere til at forstå og udvikle deres agile praksis og kompetencer. Samtidigt beriger mødet mellem teori og praksis hendes egen forståelse og teoretiske indsigt.