IT Ledelse 3.2 - Vest

Image

I udbytte får du

 • en professionel mødefacilitator, der ved, hvad han taler om
 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

Tilmeld

Pris: 14.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE

Udbytte af medlemskab

I denne netværksgruppe har du mulighed for sparring med ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv. Ved hvert møde tager vi en aktuel problemstilling op, som bliver løst, og du får nye input og nye metoder med hjem til brug i din virksomhed efterfølgende. Medlemmerne kan give dig en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i virksomheden og styrke dine evner til at træffe beslutninger ud fra et IT-relateret beslutningsgrundlag.

Eksempler på konkrete udfordringer, du kan få sparring på:

Eksempler på konkrete fokusområder:

 • Hvordan skaber du klare mål, som alle forstår og tager ejerskab for?
 • Hvordan navigerer du i et komplekst IT-landskab af mange interessenter?
 • Hvordan uddelegerer du opgaver til de rigtige?
 • Hvordan skal du kommunikere med dit team og vidensmedarbejdere?
 • Hvordan giver du feedback?
 • Hvordan motiverer og udvikler du et højt ydende team?
 • Hvordan fastholder du et højt drive uden at brænde ud?

 

Netværksgruppen henvender sig til

Managere, teamledere og mellemledere med daglig ledelse af 5-20 medarbejdere (ikke nødvendigvis direkte leder) på Fyn og i Jylland.
 

Datoer for møder

 • Onsdag 30. oktober 2019 kl. 10:00-16:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner :  Organisatorisk vidensdeling, ledelsessparringspartner og grå zone ledelse (ledelse uden formelt ledelsesansvar)


 • Onsdag 18. december 2019 kl. 10:00-16:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner:  Fremtidens leder, ledelsessparringspartner, ledelse opad


 • Onsdag 12. februar 2020 kl. 10:00-16:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner:  TBA


 • Tirsdag 21. april 2020 kl. 10:00-16:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner:  TBA


 • Torsdag 25. juni 2020 kl. 10:00-16:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner:  TBA


 • Onsdag 12. august 2020 kl. 10:00-17:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner:  TBA


 • Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 10:00-16:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner:  TBA


 • Torsdag 10. december 2020 kl. 10:00-16:00 
  Sted: INCUBA - Navitas, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus, 6. sal, Lokale 6.040 og 6.041
 • Cases/emner:  TBA


 
Jeg vil gerne påpege, som jeg også har gjort på vores netværksmøder, at du (Uffe) gør en meget positiv forskel for møderne i gruppen. Din måde at facilitere på sikrer en bedre diskussion og mere proaktiv involvering af deltagerne. Det er for eksempel en god måde at håndtere deltagere der måske mest kommer for at blive bekræftet i deres egne evner. Det er super fint med de faste ritualer, og med de andre værktøjer du har i kassen, til at gøre møderne levende.
Absolut Thumbs Up for din måde at facilitere på, og stor tillykke med den udvikling der sker i IT People Denmark for tiden.”
Per Lundvald, Director Product Development, Max Manus Group

Konceptet for netværksgruppen

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

 

Praktisk information

 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 14.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • Alle netværksgrupper holder 6 årlige møder (inkl. Kick Off-dag).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-17 Incl. af en netværks frokost eller middag.
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.
 

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.
 
Positivt at alle indgår aktivt i gruppen. Skønt at få tid til at sparre med andre ledere med problemstillinger som én selv. Meget stor åbenhed fra de enkelte deltagere – taget i betragtning at det er første møde. Glæder mig til det videre forløb.Michael Møller Jensen, Development Manager, NTI CADcenter A/S

Virksomheder

I gruppen er der medlemmer fra følgende virksomheder:

 • Aalborg Handelsskole
 • MapsPeople A/S
 • RTX A/S
 • Færch A/S
 • SEGES
 • Air Support A/S
 • netIP A/S
 • GLS A/S
 • ITRelation A/S
 • MiraiMinds
 

Forventninger til netværksgruppens medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.
 

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.