IT Ledelse Øst - 3.0

IT Ledelse Øst 3.0_it people denmark

IT Ledelse Øst 3.0

It Ledelse Øst 3.0 er en netværksgruppe for dig der bor eller arbejder i øst. Gruppen er for ledere i it branchen.

I It Ledelse Øst har du mulighed for sparring med ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv. Ved hvert møde tager vi en aktuel problemstilling op, som bliver løst, og du får nye input og nye metoder med hjem til brug i din virksomhed efterfølgende. Alle emner bliver besluttet af gruppen alene. Medlemmerne kan give dig en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i virksomheden og styrke dine evner til at træffe beslutninger ud fra et IT-relateret beslutningsgrundlag.

Eksempler på konkrete fokusområder i IT Ledelse Øst 3.0:

 • Hvordan skaber du klare mål, som alle forstår og tager ejerskab for?
 • Hvordan navigerer du i et komplekst IT-landskab af mange interessenter?
 • Hvordan uddelegerer du opgaver til de rigtige?
 • Hvordan skal du kommunikere med dit team og vidensmedarbejdere?
 • Hvordan giver du feedback?
 • Hvordan motiverer og udvikler du et højt ydende team?
 • Hvordan fastholder du et højt drive uden at brænde ud?

Udbytte af netværket

 • nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • en professionel mødefacilitator, der brænder for det han laver
 • adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams
 • 24/7 vidensdeling med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams


IT ledelse øst 3.0
Image
Jeg har kun positiv feedback på gruppen og på Uffe ... der er fokus på netop det at skabe netværk og relationer. Der er middage, faglige arrangementer, initiativer til dialog uden for gruppens planlagte møder, og der er en fagligt dygtig facilitator. Ud fra min erfaring, så kan jeg kun anbefale, og ville til enhver tid vælge IT People Denmark frem for andre danske netværksgrupper.Rune Bøggild, CTO, Cubris

Målgruppe

Managere, teamledere og mellemledere med daglig ledelse af 5-20 medarbejdere (ikke nødvendigvis direkte leder) på Sjælland.

VIDEO

En dag hos MT højgaard med IT ledelse Øst 3.0


Image
Uffe Lykkebak er en fremragende mødeleder … Han er altid velforberedt til vore netværksdage, og sammensætter inspirerende agendaer, hvor han er også lytter meget til, hvilke ønsker vi deltagere har til indhold. Uffe har en meget fin fornemmelse for, hvornår han skal være styrende, og hvornår han skal træde i baggrunden, så mødeprocessen og aktiviteterne på den måde bliver naturlige og involverende for deltagerne. Endelig er Uffes humør er altid forrygende godt, og det smitter, så man altid går hjem fra dagene med en glad følelse.FLEMMING PENTZ MADSEN, ADMINISTRATIONS- OG IT-CHEF, AALBORG HANDELSSKOLE, EKSTERN LEKTOR, AALBORG UNIVERSITET

Konceptet for netværksgruppen

IT People Denmarks netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det medlemmerne, der er i centrum, og input til møderne kommer fra deltagerne selv. Fagligheden består i at medlemmerne af netværksgrupperne deler konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring og viden fra ligesindede kolleger fra andre organisationer, og de får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket og fortroligt forum.

Vi bruger konkrete værktøjer til at facilitere sparring og til at udvikle deltagerne, samt skabe relationer på tværs af organisationer.

Alle møder forløber under ledelse af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

Praktisk information

 • Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 18.995 kr. ekskl. moms.
 • 6 årlige møder (5 ordinære, 1 sommervandretur).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16 incl. netværks-frokost.
 • Årlig nytårstaffel og -kur.
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.

Mødeagenda

En typisk mødeagenda for IT Ledelse Øst 3.0 kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Mødeleder giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.

Forventninger til medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet.

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.
Image
Jeg har været medlem af IT People Denmark i 6 år. Det har givet mig et godt udbytte i form af snak med lederkollegaer fra andre firmaer og organisationer. Jeg har fået input, og jeg har selvfølgelig også lagt mig selv i det - ellers får man ikke noget tilbage.Søren Bolvig, Department Manager, BEC

Netværksfacilitator

It ledelse øst_it people denmark

Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

Kontakt for et uforpligtende møde/en kop kaffe:
E-mail.:           ul@itpeopledenmark.dk
Mobil.:            53 83 83 57