IT Supportchef

IT Supportchef netværk - Et netværk for ligesindede it supportchefer.

it supportchef netværk

hvorfor it supportchef netværk?

IT Supportchef netværket er for dig der ønsker sparring, dele viden og erfaringer med andre IT Supportchefer, der sidder med samme udfordringer som dig selv.

  Du kan fx få hjælp til:

 • Nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • Værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • Sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • Sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • Et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • Adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams
 • Inklusiv årlig adgang til vores ”Service Desk og IT Support Dagen” i samarbejde med Peopleteam (Værdi 2.995 kr. Ekskl. moms). Se mere om Service Desk & IT Support dagen her.

Tilmeld

Pris: 14.995 kr. ekskl. moms

ANSØG OM OPTAGELSE
Se datoer for netværksmøder

Udbytte af medlemskab

Møderne vil være som et udviklingslaboratorium for dig, da set-up'et i IT Supportchef netværksgruppen vil minde om en workshop. Gruppens medlemmer kommer med problemstillinger fra deres hverdag, som diskuteres i mindre grupper, og hvor der vil blive givet et forslag på en løsning på det konkrete problem. Du vil få nye input og metoder med hjem til brug i din virksomhed, og du vil få en skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder, og styrke dine evner til at træffe korrekte beslutninger ud fra et IT-mæssigt synspunkt.

Eksempler på konkrete fokusområder:

 • Personaleledelse og motivation
 • Samarbejde og kommunikation i teamet
 • Selve supporten: Personlig betjening, telefonisk og skriftlig support
 • Fysisk organisering og indretning af service desk
 • AI i Service Desk
 • IOT - hvordan bruger vi Internet of Things, og hvordan påvirker det Service Desk
 • SLA og målinger samt performancekultur i Service Desk
 • Vidensdeling / Knowledge Management
 • Corporate Social Media
 • Cloud Computing
 • Automatisering af opgaver og funktioner
 • Processer og arbejdsgange i Service Desk

IT Supportchef Netværksgruppens medlemmer

IT supportchefer og ledere af IT Service desk.


 
 

Konceptet for IT Supportchef netværksgruppen

I dette sound board, er det deltagerne der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne. Fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer, hvor deltagerne modtager sparring og erfaringer fra andre ligesindede. Som deltager får du herved mulighed for at få friske øjne på daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum. Vi bruger nogle konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Til sammen skaber dette et stærkt fagligt netværk.

 

Praktisk information


 • IT Supportchef Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 14.995 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • Alle netværksgrupper holder 5 årlige møder (inkl. Kick Off-dag & Konference: Service desk og IT Support dagen 2020).
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16:30 inklusiv frokost.
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.

Mere information om hvordan IT Supportchef netværksgruppen fungerer, får du i velkomstbrevet efter indmeldelse.


Kick-off


Det første møde forløber over en hel arbejdsdag, hvor deltagerne både bliver udfordret individuelt og rystet sammen som gruppe. Hermed dannes en tryghed i netværksgruppen, og deltagerne bindes sammen i mindre grupper.
Dagen afsluttes med en hyggelig netværksmiddag.

Mødeagenda

En typisk mødeagenda kan indholde:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper omkring problemstillingen og finder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og taler i plenum om casen.
 • Sparring med omvendt stol: Én person kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til deres egne udfordringer.
 • Check ud: Deltagerne summer individuelt over, hvad de hver især har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med.
 

Forventninger til medlemmer

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværksgruppen og jo større er udbyttet. Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere. Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der laves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.

Virksomheder

I IT Supportchef netværksgruppen er der medlemmer fra følgende virksomheder:

 • SimCorp A/S
 • DFDS A/S
 • Hofor A/S
 • Novozymes A/S
 • Schultz
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Ørsted
 • MT Højgaard
 • TopDanmark A/S
 • e-Boks A/S
 • Systematic A/S
 • Centrica Energy Trading A/S
 • BEC
 • Per Aarsleff A/S

Netværksfacilitator

Image
Uffe Lykkebak er CEO og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne - hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens netværksgrupper.

Datoer for møder

december 2020
No event found!