OM IT People Speakers

Hvad er IT People Speakers?

IT People Speakers er et fagligt forum i en klasse for sig. Man møder speakers med en dyb, faglig indsigt, der er i stand til at formidle deres viden på en vedkommende og engagerende måde. Man får virkelig noget med hjem fra et IT People Speakers arrangement.Torben Olsen – Senior Project Manager, 2-RESULT
IT People Speakers er inspirerende mini-foredrag – fra IT-folk til IT-folk. Speakerne er hverdagens eksperter, der deler ud af deres viden og erfaringer. Målet er, at fremme læring, at inspirere og nogle gange provokere tilhørerne til at tænke anderledes.

Hvert enkelt IT People Speakers-arrangement samler en eller flere speakere, som har bred erfaring inden for et aktuelt område. Undervejs diskuterer deltagerne oplæggene med hinanden og speakerne, og der er mulighed for at netværke på tværs af organisationer.
 
Uffe, det var et rigtig godt arrangement, og konceptet med max. 15 minutters taletid var med til at gøre det levende og interessant. Jeg kan kun anbefale det. Gode talere forøvrigt 😉Henrik Mee Løvgret – Head of Development and Project, Ankiro
Fin eftermiddag med et koncept der virkede: Små, korte, koncentrerede oplæg kombineret med gode rammer for netværkning. Specielt det sidste kan være svært at få til at fungere, men det gjorde det her.” “Seminaret Agile og Scrum var godt skruet sammen med gode indlæg og gode deltagere 🙂Annelise Loftsgaard – Scrum Master, BRFKredit

Vil du være speaker?


Medlemmer kan blive speakers ved et IT People Speakers-arrangement. Det kræver blot at du har en erfaring og viden inden for dit felt, som du ønsker at dele med andre i branchen.

Skriv en kort tekst om emnet for dit oplæg og send til rdl@itpeopledenmark.dk – skriv i emnefeltet: ”Speaker til IT People”. Så hører du fra os.

Oplægget skal vare cirka 15 minutter og du er velkommen til at bruge dias eller powerpoint – men bemærk venligst, at disse skal være renset for enhver form for reklame eller andre kommercielle budskaber.
Korte vedkommende og involverende erfarings-indlæg, og derefter tid nok til dialog’ … DET er networking der giver værdi!Henrik Riber – Process Specialist, Vestas