Agile Coaches

AGILE COACHES

Agile Coaches er en IT netværksgruppe for dig der arbejder med/eller er en coach inden for agil ledelse.

Gruppen henvender sig til:

 • Agile Coaches, Trainers, Transformation Lead, SAFe Leaders og eksterne IT-konsulenter.
 • Du kan være ny i rollen som agil leder eller have mangeårig erfaring.
 • Dig som ønsker at dele dine erfaringer, tilegne dig viden og blive klogere på eget felt og de udfordringer, du har.

 

Forventninger til netværksmedlemmer:

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, des bedre bliver netværksgruppen og des større er udbyttet. 

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der udøves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.

UDBYTTE AF NETVÆRKET – Du får:

 • En professionel og erfaren mødefacilitator
 • Nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • Værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde
 • Sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • Sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • Et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • Adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

 

I denne IT netværksgruppe får du sparring med andre ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv, og du får værktøjerne til at tænke og skabe agilt og blive en bedre leder.

KONCEPTET FOR IT NETVÆRKSGRUPPEN

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er deltagerne i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi anvender konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder ledes af en mødefacilitator, der selv har mangeårig erfaring med netop det faglige emne, som netværksgruppen samles om. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

Det er en fornøjelse at være med i Uffes netværksgrupper. Uffe forstår at samle de rigtige mennesker og han facilitere møderne godt! Uffe fanger hurtigt stemningen og de vigtige emner og han er hurtig til at følge op på dem. Det er aldrig kedelig hos Uffe. Uffe er glad og har en god energi, der smitter af på netværksgruppen og det er skønt at kunne veksle mellem det seriøse arbejde og et godt grin. Når jeg tager hjem fra et netværksmøde, med et stort smil, er jeg blevet beriget med ny og god viden og fået nye bekendtskaber (læs netværk)

- Heidi Bøjlesen,
Agile Coache hos Lace, Release Train Engineer hos Energinet

PRAKTISK INFORMATION:

 • IT netværksgruppen er åben for optagelse.
 • Prisen på et medlemskab er 13.495 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • Alle netværksgrupper holder 5 årlige møder.
 • Møderne forgår i tidsrummet kl. 10-16 al inkl. frokost.
 • Du få en ny agile 1:1 sparringspartner mellem hvert møderne.
 • Et årlig nytårstaffel- og kur arrangement.

MØDEAGENDA:

En typisk mødeagenda indeholder:

 • Check ind: Deltagerne hilser på hinanden og forholder sig til dagens emne med en kort øvelse.
 • Vidensbazar: Øvelse hvor deltagerne bliver skarpe på egne ressourcer, og hvordan de både kan skabe værdi og selv få udbytte af netværket.
 • Seneste viden: Facilitator giver input om den seneste viden på området.
 • Deltager-case: En deltager fremlægger en kortfattet præsentation af en aktuel case for resten af netværksgruppen. Herefter taler deltagerne i mindre grupper om problemstillingen og udarbejder konkrete løsningsforslag. Grupperne fremlægger for hinanden og drøfter casen i plenum.
 • Walk the hot seat : Én deltager kommer i fokus og får konkrete løsningsforslag til egne udfordringer.
 • Fun Retrospective: Deltagerne summer individuelt over, hvad de har lært og af hvem, samt hvad de selv har bidraget med. Hvad skal laves om. Hvad virker/virker ikke. Her besluttes også hvilke emner, vi ønsker at have på agendaen ved vores næste møde.

 

Kontakt Uffe Lykkebak Poulsen for et uforpligtende møde/en kop kaffe:
E-mail.:           ulp@itpeopledenmark.dk
Mobil.:            53 83 83 57

Uffe Lykkebak Poulsen er C0O og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne – hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens IT netværksgrupper.