IT STRATEX

IT – STRATEX 

IT Stratex er en IT netværksgruppe for dig der er IT-Leder med strategisk ansvar, og som typisk har 2-4 mellemledere under sig. 

Gruppen henvender sig til:

 • Ambitiøse IT-Ledere med strategisk ansvar 
 • Dig der ønsker at dele dine erfaringer, tilegne dig viden og blive klogere på eget felt og de udfordringer, du har.

Forventninger til netværksmedlemmer:

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, des bedre bliver netværksgruppen og des større er udbyttet. 

Alt der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Dertil kommer at du/I skal være indstillet på at arbejde ambitiøst og åbent med egne og andres udfordringer, hvilket naturligvis også indebærer en kompromisløs diskretion og tavshedspligt blandt både deltagere og facilitatorer – I underskriver alle en NDA erklæring.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der udøves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.

UDBYTTE AF NETVÆRKET – Du får:

 • Et særligt netværk KUN for ambitiøse IT-Ledere med strategisk ansvar.
 • Max 12 deltagere i gruppen – som er nøje matchet med hinanden.
 • Et fortroligt netværk, hvor du arbejder med dine og andres
  forretningsmæssige og personlige udfordringer.
 • En unik værktøjskasse og forståelse for, hvordan du løfter din virksomhed og din karriere til næste niveau.
 • Adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams

I denne IT netværksgruppe får du sparring med andre ledere, der står med lignende udfordringer som dig selv, og du får værktøjerne til at tænke og skabe agilt og blive en bedre leder.

Den typiske deltager har fra 2-4 mellemledere og opefter under sig, og er vant til at skulle lede og håndtere flere teams og mange virksomheds-processer på én gang.

KONCEPTET FOR IT NETVÆRKSGRUPPEN

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er det deltagerne, der er i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Der er tale om en meget dynamisk og intens proces, hvor omdrejningspunktet altid er den enkelte leders specifikke, strategiske og personlige udfordringer og ønsker for fremtiden. Jeres facilitator sørger for at disse bringes i spil via reflekterende processer, dybdegående analyser og feedback fra de andre i gruppen, hvorefter alle delelementerne ender med at blive omsat til nye indsigter, modeller og eksekveringsplaner. Der er altså tale om et dynamisk samspil mellem praksis og teori, hvorigennem den enkelte leder ikke alene bliver meget klogere på sig selv, sin lederstil, beslutningsvaner, organisatoriske rolle og opgaveløsning, men også på, hvordan hun eller han kan hjælpe, og få hjælp fra de andre i gruppen til at styrke egen udvikling, præstation og karriere.

Vi kommer til at arbejde med metoder, som f.eks. Kognitiv reframing, systemtænkning, outside-witness-groups, pretotyping-prototyping, blue ocean strategy og meget mere.

Vi anvender konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder ledes af en professionel facilitator, der sikrer udbytte og værdi fra møderne. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

Jeg har været medlem af IT People Denmark i 6 år. Det har givet mig et godt udbytte i form af snak med lederkollegaer fra andre firmaer og organisationer. Jeg har fået input, og jeg har selvfølgelig også lagt mig selv i det – ellers får man ikke noget tilbage

- Søren Bolvig,
Udviklingschef, Alm. Brand

PRAKTISK INFORMATION:

 • IT netværksgruppen holder 4 årlige møder på 4 fantastiske lokationer i Danmark
 • Planen forgår med middag og overnatning dagen før mødedagen. 
 • Mødet afvikles i tidsrummet kl. 10-16 al inkl. frokost.
 • Et årlig nytårstaffel- og kur arrangement. 

MØDEAGENDA:

En typisk mødeagenda indeholder:

 • Check ind: Velkommen til nye medlemmer, hvad tog vi med fra sidst, og er der noget nyt?
 • Virksomhedspræsentation fra dagens vært: kort præsentation af den virksomhed vi er på besøg hos på dagen, med fokus på organiseringen af denne, specielt IT-afdelingen. Det giver altid anledning til gode spørgsmål.
 • Outsider Witness-Group/Troika Consulting, eller lignende øvelse: Øvelse, hvor en eller flere af deltagerne kan komme med konkrete faglige eller ledelsesmæssige udfordringer, og få hjælp og feedback fra netværkskollegaerne til disse.
 • Fagligt emne: Vi tager et fagligt emne op til diskussion i gruppen. Det kan både være med et oplæg fra en af deltagerne eller en ekstern oplægsholder, eller det kan være en konkret case fra en af deltagernes virksomheder. Der er fokus på også at behandle emnet med diverse gruppediskussioner og øvelser, så det ikke bare er en foredragsklub.
 • Netværksfrokost og walk 'n' talk: Efter en altid hyggelig frokost, bliver man sat sammen 1:1 med en kollega fra gruppen til en gåtur, hvor man kan lære hinanden bedre at kende og få personlig sparring. Der opfordres også til at tage et kaffebesøg eller en telefonsnak med walk 'n' talk makkeren i tiden indtil næste møde.
 • Check ud og feedback på dagen: Deltagerne summer individuelt over, hvad de har fået ud af dagen, og hvem de gerne vil sige tak til - opsamling i plenum.

 

Kontakt Uffe Lykkebak Poulsen for et uforpligtende møde/en kop kaffe:
E-mail.:           ulp@itpeopledenmark.dk
Mobil.:            53 83 83 57

Uffe Lykkebak Poulsen er C0O og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne – hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens IT netværksgrupper.