IT Supportchef

IT SUPPORTCHEF

IT Supportchef-DK er en IT netværksgruppe for dig der ønsker sparring, dele viden og erfaringer med andre IT supportchefer , der sidder med samme udfordringer som dig selv.

Gruppen henvender sig til:

 • IT supportchefer og ledere af IT Service desk.
 • Dig som ønsker at dele dine erfaringer, få til en masse viden og blive klogere på eget felt og de udfordringer, du har.

 

Forventninger til netværksmedlemmer:

Som medlem af en IT People-netværksgruppe forventes du at bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og engagement hver enkelt medlem bidrager med, des bedre bliver netværksgruppen og des større er udbyttet. 

Alt hvad der bliver talt om til møderne holdes fortroligt af mødefacilitator såvel som deltagere.

Hos IT People vægter vi fagligheden højest i netværksgrupperne, og derfor tillader vi ikke, at der udøves nogen former for salg eller markedsføring i netværket.

UDBYTTE AF NETVÆRKET – Du får:

 • En professionel og erfaren mødefacilitator
 • Nye vinkler på udfordringer i dit daglige arbejde
 • Værktøjer og metoder, som kan bruges i dit arbejde og din virksomhed
 • Sparring med ligesindede med samme faglige udfordringer
 • Sparring med en ledelsessparringspartner mellem møderne
 • Et frirum, hvor du kan åbne dig op uden at være begrænset af en bestemt rolle eller magtrelation
 • Adgang til, og sparring med de andre medlemmer af gruppen, i Microsoft Teams
 • Adgang til vores årlige ”Service Desk og IT Support Dagen” i samarbejde med Peopleteam (Værdi 2.995 kr. ekskl. moms).

 

I denne IT netværksgruppe vil møderne være som et udviklingslaboratorium for dig, da bidrager i IT Supportchef netværksgruppen minder om en workshop. Gruppens medlemmer kommer med problemstillinger fra deres hverdag, som diskuteres i mindre grupper, og hvor der vil blive givet et forslag på en løsning på det konkrete problem. Du vil få nye input og metoder med hjem til brug i din virksomhed, og du vil få en nuanceret forståelse af teknologiens strategiske muligheder, og styrke dine evner til at træffe korrekte beslutninger ud fra et IT-mæssigt synspunkt.

KONCEPTET FOR IT NETVÆRKSGRUPPEN

IT Peoples netværksgrupper er hverken kaffeklubber eller foredragsmøder. Hos os er deltagerne i centrum. Input til møderne kommer fra deltagerne selv, og fagligheden består derfor i at dele konkret viden og erfaringer. Deltagerne modtager sparring fra ligesindede fra andre organisationer, og får derved mulighed for at få friske øjne på deres daglige udfordringer og problemstillinger – selvfølgelig i et lukket, fortroligt forum.

Vi anvender konkrete værktøjer til at facilitere sparring, udvikle deltagerne og skabe relationer på tværs af organisationer. Alle møder ledes af en professionel facilitator, der sikrer udbytte og værdi fra møderne. Tilsammen skabes et stærkt fagligt netværk, som medlemmerne også trækker på og sparrer med udenfor netværksmøderne.

Som medlem af netværket ”IT-supportchef” i IT People Denmark har jeg stor glæde af Uffes evner som facilitator … Uffe har en evne til at bringe energi til hele gruppen og evner at holde alle deltagere aktive med aktuelle problemstillinger og relevante udfordringer. Alle bidrager og alle får noget med hjem … Uffe er topprofessionel og god til at samle spændende og dygtige folk, desuden besidder han en utrolig evne til at facilitere møder på en både humoristisk og afslappet måde

- Pia Sonne Rasmussen,
Head of IT, Newsec Denmark

PRAKTISK INFORMATION:

 • IT Supportchef Netværksgruppen er åben for optagelse
 • Prisen på et medlemskab er 16.500 kr. ekskl. moms (fradragsberettiget).
 • IT netværksgruppen holder 5 årlige møder
 • Adgang til KISS Konference: Service desk og IT Support dagen m. Peopleteam.
 • Et årlig nytårstaffel og - kur arrangement.
 • Møderne foregår i tidsrummet 10-16:30 al inkl. frokost.
 • Værtskabet for møderne går på skift mellem medlemmerne.

MØDEAGENDA:

En typisk mødeagenda indeholder:

 • Check ind: Velkommen til nye medlemmer, hvad tog vi med fra sidst, og er der noget nyt?
 • Virksomhedspræsentation fra dagens vært: kort præsentation af den virksomhed vi er på besøg hos på dagen, med fokus på organiseringen af denne, specielt IT-afdelingen. Det giver altid anledning til gode spørgsmål.
 • Outsider Witness-Group/Troika Consulting, eller lignende øvelse: Øvelse, hvor en eller flere af deltagerne kan komme med konkrete faglige eller ledelsesmæssige udfordringer, og få hjælp og feedback fra netværkskollegaerne til disse.
 • Fagligt emne: Vi tager et fagligt emne op til diskussion i gruppen. Det kan både være med et oplæg fra en af deltagerne eller en ekstern oplægsholder, eller det kan være en konkret case fra en af deltagernes virksomheder. Der er fokus på også at behandle emnet med diverse gruppediskussioner og øvelser, så det ikke bare er en foredragsklub.
 • Netværksfrokost og walk 'n' talk: Efter en altid hyggelig frokost, bliver man sat sammen 1:1 med en kollega fra gruppen til en gåtur, hvor man kan lære hinanden bedre at kende og få personlig sparring. Der opfordres også til at tage et kaffebesøg eller en telefonsnak med walk 'n' talk makkeren i tiden indtil næste møde.
 • Check ud og feedback på dagen: Deltagerne summer individuelt over, hvad de har fået ud af dagen, og hvem de gerne vil sige tak til - opsamling i plenum.

 

Kontakt Uffe Lykkebak Poulsen for et uforpligtende møde/en kop kaffe:
E-mail.:           ulp@itpeopledenmark.dk
Mobil.:            53 83 83 57

Uffe Lykkebak Poulsen er C0O og Founder af IT People Denmark. Han har en stor passion for at føre folk sammen og for at se dem lykkes i gruppesammenhæng. Det udlever han til fulde via sin virksomhed IT People Denmark, hvor han igennem en årrække har opbygget et innovativt faciliteringskoncept, hvor IT-eksperter deler deres erfaring og viden. Uffe er hele tiden på jagt efter nye måder at facilitere på, der skaber kompetencegivende løft for deltagerne – hvad enten det er gennem IT People Speakers-arrangementer eller virksomhedens IT netværksgrupper.